Kielkanalen

After several hours of waiting, they got a small place for us in the lock. Last boat in behind a tugboat, next to a cargo boat and the lock gate that was closed just behind our stern.

Efter flera timmars väntan fick de en liten plats för oss i slussen. Sist in bakom en bogserbåt, bredvid en lastbåt och slussporten som stängdes alldeles bakom vår akter.

The lock in Kiel into to canal

Trots att lastbåten inte var särskilt stor så kände vi oss väldigt små. Men allt gick bra och vi kom helskinnade ut ur slussen och in i kanalen.

Even though the cargo boat was not very big, we felt very small. But everything went well and we came out of the lock unscathed and into the canal.

Locking into the Kiel Canal

Längs den ca 10 mil långa kanalen var det frodigt och grönt med stora träd. Det var gångstigar på båda sidor med mycket folk som promenerade. Lugnt och rofyllt, och mitt i detta möter man…

Along the approximately 100 km long canal it was lush and green with large trees. There were footpaths on both sides with a lot of people walking. Calm and peaceful, and in the middle of this you meet …

Vi gjorde stop ungefär halvvägs, i Rendsburg, där vi låg två nätter. Det var en stad vi gillade. Vissa småstäder man besöker känns öde, många butiker igenslagna, förfallna hus och man känner att det är avfolkningsbygder man hamnat i, som Stubbeköping i Danmark. Men Rendsburg var precis tvärtom. Ett levande torg, en mysig shoppinggata med ett ”bäckerei” i varje gathörn. Bagare måste det finnas gott om i Tyskland. Dessutom fanns en jättefin och stor park alldeles intill centrum.

Dagarna känns korta med många nya intryck och avslutas ofta med en god middag på båten 🙂

We made a stop about halfway, in Rendsburg, where we stayed two nights. It was a city we liked. Some small towns you visit feel deserted, many shops closed, dilapidated houses and you feel that it is a depopulated area you have ended up in, like Stubbeköping in Denmark. But Rendsburg was just the opposite. A lively square, a cozy shopping street with a ”bakery” in every street corner. There must be plenty of bakers in Germany. In addition, there was a very nice and large park right next to the center.

The feels short with many new impressions and often end with a good dinner on the boat:)

Därefter for vi vidare i kanalen till Brunnsbüttel där vi la till precis bredvid slussen ut mot Elbe. Imorgon väntar slussning ut till Elbe och Nordsjön.

Then we continued on the canal to Brunnsbüttel where we docked right next to the lock towards the Elbe. Tomorrow, a lock awaits and then we are out to the Elbe and the North Sea.


Facebook photo