Amsterdam

June 6

It starts with us missing the bus. We are in good time and Jonas will only pay the port fee in the vending machine while I go on to the bus. But the vending machine that was there yesterday is gone. It turns out that they are just starting up a new booking / payment system with an app. He has to download the app, and as the first trial customer, Jonas will show everyone in the office how it works while the installer explains. It had to be the next bus in 30 minutes.

Det börjar med att vi missar bussen. Vi är i god tid och Jonas ska bara betala hamnavgiften i automaten medans jag går vidare mot bussen. Men automaten som fanns där igår är borta. Visar sig att de ska precis köra igång ett nytt boknings/betalsystem med en app. Det blir till att ladda ner appen, och som första försökskund ska Jonas visa alla på kontoret hur det fungerar medans installatören förklarar. Det fick bli nästa buss om 30 minuter.

Chauffören är trevlig och föreslår billigaste alternativet, en dag-biljett för två, åka hur mycket vi vill för 14 euro. Perfekt då har vi biljett till hemresan också. Men vad nu då, alla går av innan vi är framme i Amsterdam! Bussen skulle väl gå in till centrala Amsterdam? Nej, till Sloterdijk station. Miss av oss förstås, Amsterdam Station Sloterdijk ligger precis i utkanten av stan och här måste vi byta. Men till vad, här finns både pendeltåg, spårvagnar och massor av bussar. Vi frågar en chaufför som föreslår buss 22, som vi glatt kliver på och håller fram vår dagbiljett mot automaten. Inget händer, vi visar biojetten för chauffören som upplyser om att den bara är giltig hos ett annat bussbolag. Ni måste köpa ny biljett, billigast är dagbiljett för två, ni kan åka hur mycket ni vill och hem ikväll, 16 euro tack!

Det blev en lång resa, och vi funderar på om inte den dyra 25-minutersresan med taxi, som vi valde bort, hade varit prisvärd.

Vi borde ha läst den här skylten bättre och kollat stationer, och bussbolag!

The driver is nice and suggests the cheapest option, a day ticket for two, go as much as we want for 14 euros. Perfect, then we have a ticket for the journey home as well. But what then, everyone leaves the bus before we arrive in Amsterdam! The bus would go into the center of Amsterdam, right? No to Sloterdijk station. Miss us of course, Amsterdam Station Sloterdijk is located right on the outskirts of the town and here we have to change. Change to what?, there are both commuter trains, trams and lots of buses. We ask a driver who suggests bus 22, which we happily get on and hold out our day ticket to the vending machine. Nothing happens, we shows the ticket to the driver who informs that it is only valid at another bus company. You have to buy a new ticket, the cheapest is a day ticket for two, you can go as much as you want and go home tonight, 16 euros please!

It was a long journey, and we wonder if the expensive 25-minute taxi ride, which we opted out of, would have been more affordable.

We should have read this sign better and checked stations, and bus companies!

Amsterdam gillar vi. Jättefin stad med sina kanaler, många mysiga barer, caféer, restauranger och en imponerande Centralstation.

We like Amsterdam. A great city with its canals, many cozy bars, cafes, restaurants and an impressive Central Station.

Det fanns även mindre mysiga inslag i gatubilden. Sophanteringen verkar lite gammalmodig, en hög på trotoaren.

There were also less cozy elements in the street scene. Garbage management seems a bit outdated, a pile on the sidewalk.

Vi åt lunch på ett mysigt ställe vid en kanal, vid de röda parasollerna, men vi undrade lite över trädet som fallit ner i kanalen.

We had lunch in a cozy place by a canal, by the red parasols, but we wondered a little about the tree that had fallen into the canal.

Snart dök det ena fallna trädet efter det andra upp, och trasiga tegelpannor på marken. Det hade varit storm över Amsterdam natten innan.

Soon one fallen tree after another appeared, and broken tiles on the ground. There had been a storm over Amsterdam the night before.

Blomstermarknaden kändes obligatorisk att besöka. Bland alla lökar, frön och blommor kunde man även köpa detta start-kit, som kanske förklarar varför en viss doft låg tung över staden. Utan våra tonårsminnen, från kanske mindre lämpliga fester,  skulle vi nog undrat väldigt vad det kunde vara som doftade så 🙂

The flower market felt obligatory to visit. Among all the bulbs, seeds and flowers, you could also buy this starter kit, which perhaps explains why a certain scent was heavy over the city. Without our teenage memories, from perhaps less suitable parties, we would probably have wondered very much what it could be that smelled like that 🙂

Efter långa promenader, och den även obligatoriska kanalturen med båt, så valde vi indonesiskt till middag. Ångrar oss inte! Mums

After long walks, and the obligatory canal trip by boat, we chose Indonesian for dinner. Do not regret it! Yummy


Facebook photo