IJmuiden

June 4

We arrive at IJmuiden at 5 pm and two large cruise ships are moored in the estuary opposite the marina we are on our way to. It is a large marina with plenty of places and it looks like it has been excavated just behind the beach on the south side in the mouth of the watercourse IJ. IJ leads into Amsterdam and the water IJmeer which is part of the large embankment that exists in the Netherlands.

Vi kommer fram till IJmuiden kl.17 och två stora kryssningsfartyg är förtöjda i flodmynningen mitt emot marinan vi är på väg till. Det är en stor marina med gott om platser och den ser ut att vara utgrävd precis bakom stranden på södra sidan i mynningen av vattnendraget IJ. IJ leder in till Amsterdam och vattnet IJmeer som är en del av den stora invallning som finns i Nederländerna.

Tyvärr finns det finns inga platser att lägga till med långsidan, så det måste bli mellan stolpar och mot en låg flytbrygga. För att jag ska slippa hoppa ner från fören och riskera lårbensbrott, eller krångla med stege att klättra på, väljer vi att backa in för första gången.

Unfortunately, there are no places to dock with the side, so it must be between poles and towards a low floating bridge. For that I will not jump down from the bow and risk femur fractures, or fiddle with a ladder to climb on, we choose to back in for the first time.

Det går jättebra! Jonas är suverän på att hantera båten i trånga situationer. Där har jag lite att träna på. Jag är bättre på rep, tampar och hopp i land i alla möjliga situationer. Men den här gången slapp jag hoppa, det var bara att ta ett kort steg från vår badbrygga i aktern till båtbryggan.

It’s going great! Jonas is great at handling the boat in tight situations. There I have a little to train on. I’m better at ropes, ropes and jumping ashore in all sorts of situations. But this time I did not have to jump, it was just a short step from our bathing platform in the stern of the boat to the bridge.

Nästa dag är det lite halvdåligt väder, så vi stannar på båten. Det blir lite städning, tvätt, skriva för bloggen, samtal med nära och kära hemma m.m. Det är dags för en motorservice med byte av motorns bränslefilter. Dit är det svårt att nå och det är lätt att det droppar diesel. Ingen av oss gillar dieseldoft i båten, helst inte Carina, så det är viktigt att ha mycket papper under som kan fånga upp spillet.

Lite vanligt vardagsliv med andra ord.

The next day the weather is a bit bad, so we stay on the boat. We did some cleaning, laundry, writing for the blog, conversations with loved ones at home, etc. It’s time for an engine service with a replacement of the engine’s fuel filter. It is difficult to reach it and it is easy to spill diesel. None of us like diesel scent in the boat, preferably not Carina, so it is important to have a lot of paper underneath that can catch the spill.

Imorgon på Sveriges nationaldag ska det däremot vara soligt och fint, så då ska vi åka buss in till Amsterdam, ca 3 mil inåt landet.

Tomorrow on Sweden’s national day, it will be sunny and nice, so then we will take a bus to Amsterdam, about 30 km inland.


Facebook Photo