Zeebrügge

June 11

For the first time we visit Belgium. The country has about the same population as Sweden, but on an area like Småland. Which you can not believe when you walk on Zeebrugge’s main street on a regular Tuesday.

För första gången är vi i Belgien. Landet har ungefär samma befolkningsmängd som Sverige, men på en yta som Småland. Vilket man inte kan tro när man går på Zeebrügges huvudgata en vanlig tisdag.

Det finns inte så mycket att skriva om staden. Den känns nedgången och ligger inklämd mellan hamnen och gigantiska parkeringsytor med bilar. Zeebrügge är en av Europas största import och exporthamn för bilar.

There is not much to write about the city. It feels declined and is sandwiched between the harbor and giant parking spaces with cars. Zeebrugge is one of Europe’s largest import and export ports for cars..

Men en fantastisk butik hittar vi, Paul de Grande, känd belgisk antikhandlare, har ett stort showroom på 1600 kvm i hamnen. Här finns det mesta, t.o.m. gamla öppnade parfymflaskor. Från väldigt välkända parfymhus förstås. Vi såg även ett par originella drakstolar, de skulle nog passa alla GoT-fans.

But we find a fantastic store, Paul de Grande, a well-known Belgian antique dealer, has a large showroom of 1600 sqm in the harbor. Here is a lot of things, even old opened perfume bottles. From very well known perfume houses of course. We also saw a couple of original dragon chairs, maybe something for GoT fans.

Nästa dag måste vi upp tidigt och lämna båten till 07.30. Längs en brygga nära oss ligger en rysk ubåt från 60-talet, och som varit en turistattraktion här de senaste 27 åren. Men med dåligt underhåll är den numera farlig att besöka och ska flyttas och senare skrotas. Det blir dagens händelse här i stan. Trots hällande regn vill många se på hur den svetsas loss och hur den, när högvattnet kommer, bogseras iväg.

The next day we have to get up early and leave the boat until 07.30. Along a jetty near us is a Russian submarine from the 60s, which has been a tourist attraction here for the past 27 years. But with poor maintenance, it is now dangerous to visit and will be moved and later scrapped. It will be today’s event here in town. Despite pouring rain, many want to see how it is welded loose and how, when the high tide comes, is towed away.

Nästa dag kom de tillbaka och tog upp stolparna som u-båten har varit förtöjd i. De fäste någon sorts hydraulmaskin som skakade loss stolpen och med lyftkranens hjälp lyfte de upp stolpen och la den på däcket.

The next day they came back and picked up the pillars that the submarine has been moored in. They attached some kind of hydraulic machine that shook the pillar and with the help of the crane they lifted up the post and put it on the deck.

Vi har upptäckt att två låsbrickor sitter på fel plats på motorfästena. En liten sak, men som kan få stora konsekvenser om skruvarna skakar loss. Vi kan inte fixa det själva eftersom motorn behöver lyftas några cm. Nu är det skönt att ha och göra med ett varv som Hallberg-Rassy som tar ansvar för de misstag de gjort. De kontaktar sin agent i Holland som skickar en motorinstallatör till oss i Belgien. Snabbt fixat och fredag eftermiddag är allt klart.

We have discovered that two lock washers are in the wrong place on the engine mounts. A small thing, but which can have major consequences if the screws shake loose. We can not fix it ourselves because the engine needs to be lifted a few cm. Now it’s nice to have to deal with a yard like Hallberg-Rassy who takes responsibility for the mistakes they have made. They contact their agent in Holland who sends an engine installer to us in Belgium. Quickly fixed and on Friday afternoon everything is ready.