La Carûna

4 July 2019

La Carûna ♥, där nästan alla långfärdsseglare hamnar någon gång, och som alla verkar gilla. Och tänk, det gör vi också 🙂

La Carûna ♥, where almost all long-distance sailors end up some time, and which everyone seems to like. And we do too 🙂

Trots världens godaste musslor och baguetter, och franska viner som är mina favoriter, så får Frankrike ursäkta, men Spanien har något mer enligt mig. Så lättsamma människor, så mycket glädje och skratt, och man rycks så lätt med i deras avstressade tempo. Det tog två dagar, sen stod även vi och lagade middag vid kl. 10 på kvällen, och helt naturligt utgår vi ifrån att ingen butik är öppen mellan 13 – 16.

Vi hamnade i Marina Real som ligger precis nedanför city med alla gågator, restauranger och tapasställen. Perfekt läge och med jättetrevlig personal, så marinan rekommenderas om ni kommer hit med båt. OSK-medlemmar har dessutom 25% rabatt.

Despite the world’s best mussels and baguettes, and French wines that are my favorites, France may apologize, but Spain has something more to me. So easy people, so much joy and laughter, and you are so easily moved in their unstressed pace. It took two days, then we also stood and cooked dinner 10 in the evening, and naturally, we assume that no shop is open between 13 – 16.

We ended up in Marina Real which is just below the city with all the pedestrian streets, restaurants, and tapas places. Perfect location and with very nice staff, so the marina is recommended if you come here by boat. OSK members also have a 25% discount.

Vi gillar små familjerestauranger bäst, och deras sätt att servera maten. Alla får varsin tallrik, och det man beställt ställs sen på bordet och alla får plocka till sig hur mycket de vill. Maträtterna kommer in lite efter hur kocken hinner med verkar det som, och inte alltid i den ordning som vi tycker är naturligast. Men vad gör det när det är så gott 🙂

We like small family restaurants the best, and their way of serving the food. Everyone gets a plate, and what is ordered is then placed on the table and everyone can pick up how much they want. The dishes come in a little depending on how the chef catches on, it seems, and not always in the order we think is most natural. But what does it do when it’s so good 🙂

När vi gick i ”Gamla stan” träffade vi på den här gulliga gamla damen. När vi inte förstod hennes spanska så tog hon resolut tag i Jonas arm och drog in oss bakom den gröna dörren, den vi inte vågade öppna.

Innanför var ett vackert kyrkorum. På fortsatt spanska berättade hon sen ivrigt om saker och pekade på vad vi kunde fotografera. Att vi inte förstod något verkade inte bekymra henne, och hon vinkade så glatt när vi gick. Hon var verkligen  stolt över sin kyrka.

When we walked into the ”Old Town” we met this cute old lady. When we did not understand her Spanish, she resolutely grabbed Jonas’ arm and pulled us behind the green door, the one we did not dare to open.

Inside was a beautiful church hall. In continued Spanish, she then eagerly told us about things and pointed out what we could photograph. That we didn’t understand something didn’t seem to worry her, and she waved so happily as we walked. She was really proud of her church.

Kan rododendron bli stora som träd?

Can rhododendrons grow big like trees?

Vi har råkat ut för vår första stöld också, en mutter! Låter inte så mycket, och mätt i pengar är den inte särskilt värdefull, men väldigt viktig ändå. Vårt ankare består av två delar, själva skaftet och så den vassa ”spad-delen” som ska gräva ner sig i botten, och de sitter ihop med en kraftig bult med en mutter på, som dessutom är säkrad med en sprint. Den muttern har någon skruvat loss och tagit! Den sitter så hårt att man måste ha verktyg, så stora att det inte är något man har i bakfickan precis. Vi undrar förstås när det skedde, har vi seglat såhär över Biscaya och riskerat tappa vårt ankare, eller är det någon här i Corûna som tagit det. Försökte de ta hela ”spad-delen” men gav upp när de var tvungna att banka för att få ur bulten. Man kan bara spekulera, men för mig är det obegripligt hur en annan seglare kan ta något så viktigt och ev utsätta andra för fara. Vi har förstås skaffat ny mutter, som nu sitter ännu mer fast, så de får jobba ännu lite mer om de vill stjäla. Och så kommer vi att kolla inför varje segling.

We’ve had our first theft as well, a screw-nut! Doesn’t sound like much, and in terms of money, it is not very valuable, but very important nonetheless. Our anchor consists of two parts, the shaft itself and so the sharp ”shovel part” that will dig into the bottom, and they sit together with a heavy bolt with a nut on, which is also secured with a sprint. That nut has someone unscrewed and taken! It sits so hard that you have to have tools, so big that it is not something you have in the back pocket exactly. We wonder, of course, when that happened, we have sailed over Biscaya and risked dropping our anchor or is anyone here in Corûna taking it. Did they tried to take the whole ”shovel part” but gave up when they had to knock to get out of the bolt. One can only speculate, but to me, it is incomprehensible how another sailor can take something so important and possibly put others at risk. We have of course acquired a new nut, which is now even tighter, so they have to work even more if they want to steal. And then we will check before each sailing.

Jonas skrattar ofta åt mina ordval när jag beskriver saker här på bloggen. Som nu ”spad-del” istället för fly, som inte ens jag visste att det hette, eller sidvind istället för halvvind m.m, m.m. Men jag skriver för alla, inte bara seglare, och är ni fler som skrattar åt mina beskrivningar så bjuder jag på det 🙂

Jonas often has fun at my word choices when I describe things here on the blog. As now ”shovel-part” instead of escape, which I didn’t even know it was called, or sideways instead of half-wind, etc. But I write for everyone, not just sailors, and if you are more people who laugh at my descriptions, I offer it 🙂

Tog självklart fram cyklarna igen och styrde turen mot Hercules, världen äldsta fungerande fyrtorn.

Tornet byggdes av romarna ca 100 år e.Kr., är nästan 2000 år gammalt. Imponerande byggnad med massor av genomtänkta och funktionella detaljer.

Obviously, we took out the bikes again and steered the trip to Hercules, the world’s oldest functioning lighthouse.

The tower was built by the Romans about 100 years AD, is almost 2000 years old. Impressive building with lots of thoughtful and functional details.

Och en lika imponerande väg upp till den med väl avvägda lutningar för bästa vattenavrinning. Romarna kunde bygga de!

And an equally impressive road up to the one with well-balanced slopes for the best water drainage. The Romans could build them!

Tog för första gången med vår shoppingvagn och funderade på hur jag skulle göra i butiken. Lägga den i matvagnen, eller plocka maten direkt ner i den? Men det löste sig när jag kom fram. Bra idé, eller hur? Här kunde man parkera lite allt möjligt man inte ville ta med in i butiken.

Took my shopping cart for the first time and thought about how I would do in the store. Put it in the food cart, or put the food directly down in it? But it was resolved when I arrived. Good idea, right? Here you could park a little everything possible you did not want to bring into the store.

För övrigt har det som vanligt blivit lite båtfix. Jonas har t.ex. monterat några extra knapar (fästen för rep) på båten, och då behöver man montera ner lite inredning på insidan också för att komma åt att skruva fast dem där.

Otherwise, there has as usual been some boat fix. For example, Jonas has mounted a few extra cleats (brackets for ropes) on the boat, and then you need to dismount some interior parts of the boat to be able to mount the cleats.

Passade på att tvätta igen, och när det nu var lite för fuktigt och kallt ute så ser båten ut såhär någon dag.

Took the opportunity to wash again, and while it was a little too humid and cold outside, the boat looks like this for a day or so.

Mycket text den här gången, hoppas ni orkade läsa. Nu far vi snart vidare mot skärgård och vikar som bara finns här på Spaniens norra kust mot Atlanten. Där kommer vi ligga för ankar istället för i marinor. Ska bli skönt.

A lot of text this time, hope you were able to read it all. Now we will soon move on to the archipelago and bays on Spain’s northern coast towards the Atlantic. There we will mostly stay at anchor instead of in marinas. Should be nice.

En reaktion till “La Carûna

  1. Självklart orkar jag/vi läsa det du skriver. Och jag som använder lite bland kompott i ordförrådet förstår exakt vad du menar 😃😂

    Gilla

Kommentarer är stängda.