Costa da Morte or Coast of death

9 July 2019

Spaniens nordvästra hörn, norr om Portugal med kust ut mot Atlanten, kallas Costa da Morte. Det är lätt att förstå när man ser dessa klippor och vet att det ofta blåser hårt just runt hörnet här uppe. Många gamla skepp har förlist här.

The northwest corner of Spain, north of Portugal with a coast to the Atlantic, is called Costa da Morte. It is easy to understand when you see these cliffs and know that it often blows hard just around the corner up here. Many old ships have been lost here.

Corme

Kusten är flikig med vikar som ger bra skydd. Inne i vikarna ligger det oftast flera små byar, och med den nu rådande stabila nordanvinden så söker vi oss mot byar på norrsidan för att få bästa lä. Första byn vi lägger till vid är Corme, där vi svaj-ankrar för första gången. Det är förstås Sally i bakgrunden.

The coast is lined with bays (rias) that provide good protection. Inside the coves there are usually several small villages, and with the prevailing stable north wind we are looking for shelter on the north side of the rias. The first village we add to is Corme, where we sway anchors for the first time. Of course, it’s Sally in the background.

Skönt att slippa brygga och nära grannar ett tag. När vi väl sen svängt runt hörnet och seglar söderut mot Portugal, kommer det att vara ännu fler och djupare vikar, till och med lite skärgård, så vi planerar nu att svaj-ankra ett par veckor framåt, och bara njuta av lugnet.

Jonas skissar på förbättringar av vår bimini ( solskyddet över sittbrunnen) och en targa-båge. Vet ni inte vad det är så kommer det bilder när det är klart 🙂 Vi ska försöka få det gjort under våra veckor i Las Palmas där det finns gott om företag som sysslar med sånt.

Nice to avoid the jetty and close neighbors for a while. Once we have turned around the corner and sailed south towards Portugal, there will be even more and deeper bays, even a little archipelago, so we now plan to sway anchor a few weeks ahead, and just enjoy the tranquility.

Jonas sketches on improvements to our bimini (sun protection over the cockpit) and a targa bow. Don’t you know what it is, there will be pictures when it is ready 🙂 We will try to get it done during our weeks in Las Palmas where there are plenty of companies that do such things.

Sen är det dags att ta sig in till Corme och se vad byn har att bjuda på. Jollen dras lätt upp en liten bit på en strand inne i hamnen. Men det var lite tyngre att dra ner den när vi skulle hem 🙂 Detta tidvatten!

Then it’s time to get into Corme and see what the village has to offer. The dinghy is easily pulled up a short distance on a beach inside the harbor. But it was a little harder to pull it down when we got home 🙂 This tide!

Corme var en lugn by, och det roligaste vi hittade var de här husen. Vad gör man om tomten bara är några meter bred? Bygger på höjden förstås! Eller om man har en liten trekant till tomt? En våning upp kan man ju alltid bygga ut huset över trottoaren. Påhittiga är de, och det röda huset skulle jag vilja se inuti.

Corme was a quiet village, and the most fun we found were these houses. What to do if the property is only a few meters wide? Of course, build on height! Or if you have a small triangular property? One floor up you can always extend the house over the sidewalk. They are creative, and I would like to see the red house inside.

Vi hittade förstås en väldigt trevlig restaurang för lunchen också. Fyra rätter att dela på, och så en liten glass på det 🙂

As usual, we found a very nice restaurant for lunch as well. Four dishes to share, and then a little ice cream 🙂

Camariñas

Det blev två nätter utanför Corme, sen seglade vi vidare till nästa vik och Camariñas. Vädret och vindarna börjar äntligen bli i min smak, och vi har oftast jättefina seglingar. Glider fram i bra fart och inga, eller bara små vågor, och sol.

Vi lägger oss på svaj även här, och besöker sen stan för en lätt lunch 🙂

We stayed two nights outside Corme, then we sailed on to the next bay and Camariñas. The weather and the winds are finally starting to get in my taste, and we usually have great sailing. Smooth sailing at good speed and no, or only small waves, and sun.

We go to anchored here too, and then visit the town for a light lunch 🙂

Dagen därpå tar vi en jolletur upp längs floden som mynnade ut i viken. Ser lite ut som hemma ibland, tills man ser bebyggelsen.

The next day we take the dinghy for a trip along the river that opened into the bay. Looks a bit like home sometimes, until you see the buildings.

Kvällen avslutas med en spännande serie på TV.

The evening ends with a thrilling series on TV.

wm-20190713-225159