Saint Lucia

Vi kommer hit sent på kvällen på Lucia-dagen. Innan vi ens är klara med tilläggningen i Rodney Bay Marina, kommer en mottagingskommitté och välkommnar oss till saint Lucia med en stor fruktkorg och var sin rompunch som ska drickas på en gång 🙂
Vi blir sittandes länge i sittbrunnen med rompunch och den champange vi stoppat i kylen för det här tillfället. Det är ju inte varje dag man har seglat över en ocean.

We arrived late on Lucia Day. Before we are docked in Rodney Bay Marina, a reception committee welcome us with a big fruit basket and fresh rum punch for immediate drinking 🙂 We stay up late, sitting in the cockpit with our rum punch and the champagne we have put in the fridge for this occasion, not each day you have sailed over an ocean.

Nästa dag tar vi sovmorgon till nio sen är det för varmt att ligga kvar. Frukost som vanligt och sen incheckningsprocedur med tull, immigration, hälsa och marinan med betalning i förskott för hela den tid man planerar att stanna. Ofta har de rabatter om man stannar längre och betalar allt i förskott.

The next day we sleep until nine, by then it is too hot to stay in bed. Breakfast as usual and after that the check-in procedure with customs, immigration, health, and the marina with payment in advance for the whole time you plan to stay. They often have discounts if you stay longer and pay everything in advance.

Vi har registrerat alla uppgifter om båt och besättning i ett system som heter Sailclear och som ska underlätta in- och utcheckning i de länder som anslutit sig till systemet. Saint Lucia tillhör dem, men tyvärr fungerar inte internet hos tullen när vi ska checka in så det blir till att fylla i alla uppgifter för hand på en blankett i fyra exemplar.

We have registered all details of the boat and the crew in a system called Sailclear and it shall facilitate check-in and check-out in the countries that have joined the system. Saint Lucia belongs to them, but unfortunately, the internet does not work at customs when we have to check-in, so we have to fill in all the information by hand on a form in four copies.

Det är flera personer som kommer till båten och erbjuder tjänster för att rengöra båten, tvätta vår tvätt, ta hand om skräp, sälja grönsaker och fisk, sälja utflykter m.m. Varje kontakt inleds med ”Hi guys, how are you today?” eller liknande. Det här pågår de första dagarna och sen känner de till vad vi behöver hjälp med och inte. Tydligen har de här personerna något sorts avtal med marinan för att få arbeta med gästande båtar. Vi anlitar Kennedy för att tvätta av skrovet och ta bort rost från mantåget (räcket), han gör ett bra jobb och Sally glänser igen.

We are also contacted by several people who offer services to clean the boat, wash our laundry, take care of rubbish, sell vegetables and fish, sell guided excursions, etc. Each contact begins with ”Hi guys, how are you today?” or the like, this goes on the first day, and then they know what we need help with and not. It seems that these persons have some kind of deal with the marina to allow them to work on boats. We hire Kennedy to clean the hull and remove rust from the guardrail, he does a good job and Sally is shining again.

Vi hinner även med 2 utflykter på ön, en kort runt Rodney Bay och en dagsutflykt med vulkanbesök, gjyttjebad och vattenfall tillsammans med folk vi känner på de svenska båtarna Flying Penguin, Helga och Cross Ocean. Vid varje utsiktplats där bussen stannar finns försäljare av suvenirer, öl och vatten. De flesta försäljare respekterar om man inte vill köpa, men en del är väldigt påstridiga.

We also make 2 excursions on the island, a short excursion around Rodney Bay and a day excursion with volcano visit, mud bath and waterfall together with people we know from the Swedish boats Flying Penguin, Helga and Cross Ocean. At every viewpoint where the bus stops, there are vendors of souvenirs, beer, and water. Most sellers respect if you do not want to buy, but some are very contentious.

Vi har även bett chauffören att ta oss till en bra lokal restaurang för lunch. Han kör oss till Soufriere, en stad vid The Pitons där vi lunchar på övervångingen av ett 2-våningshus med utsikt över havet. Varm lokal, maten är OK och ölen ganska kall.

We also asked the driver to take us to a good local restaurant for lunch. He drives us to Soufriere, a small town at The Pitons where we have lunch on the upper store of a 2-story house overlooking the sea. It’s hot inside, the food is OK and the beer is pretty cold.

Vi besöker en aktiv vulkan där det bubblar upp heta svavelosande gaser i varma källor.

We visit an active volcano where it bubbles up hot sulfuremitting gases in hot springs.

I samma område som gasbubblandet finns en het källa där man kan smeta in sig i mörk eller ljus lera och sen skölja av sig i poler med varmt vulkanvatten. Skönt och huden blir ordentligt skrubbad.

In the same area as the gas bubbling, there is a hot spring where you can smear yourself in dark or light clay and then rinse off in poles with warm volcanic water. Nice and the skin gets properly scrubbed.

Sista målet på rundturen är ett vattenfall med en liten pol där man kan bada. Det är lugnt och fridfullt här, vi är själva när vi kommer dit. Vatten med över 10 m fallhöjd träffar tugnt och det är bara att hoppas att det inte lossnar någon sten när man står där med vatten sprutande runt huvudet.

The last goal of the tour is a waterfall with a small pole where you can swim. It’s calm and peaceful here, we are by ourselves when we get there. Water with over 10 m of fall height hits hard and you can only hope that no stone will come loose when standing there with water spraying around your head.

Vi har valt att stanna kvar till priscermonin den 22 dec så vi har gott om tid att ta det lugnt. En fredag kväll besöker vi kåkstaden norr om Rodney Bay, de har street party varje fredag med BBQ, barer och musik. Nog är det street party, med reaggae-musik som vrålar ut ur väggar av stora scen-högtalare, gatugrillar med fisk, fågel eller gris, barer med all (o)möjlig dricka och folk som ska sälja ”white or green” till våra ungdomar, oss frågar de inte. Det är en upplevelse, även om maten inte uppfyllde de förväntningar vi fått när man marknadsförde det som att de serverar ”världens godaste fisk”.

We have chosen to stay for the price-giving ceremony on December 22, so we have plenty of time to take it easy. One Friday night we visit the township north of Rodney Bay, they have street parties every Friday with BBQ, bars, and music. What a street party it is, reggae music roaring out of the walls of big stage speakers, street grills with fish, chicken or pig, bars with all (im)possible drinks, and people selling ”white or green” to our young people, they don’t ask us.
It is an experience, even if the food did not meet the expectations we received when marketed as ”the world’s best fish”.

Vi blev tilldelade ett pris för en 10:e plats på beräknad tid i vår grupp om ca 40 båtar, därav glädjen 🙂

We were awarded a prize for 10th place in the estimated time in our group of about 40 boats, hence the joy 🙂

Nästa dag lämnar vi Rodney Bay och seglar söderut, mer om det i nästa blog.

The next day we leave Rodney Bay and sail south, more on that in the next blog.