Saint Vincent and the Grenadines – Bequia

Då vi kom iväg lite sent för att hinna till Bequia innan det är mörkt, stannar vi över natt utanför Soufriere vid The Pitons. Vi har sällskap med Flying Penguin som också ska till Bequia för att fira jul tillsammans med flera andra svenskar som seglar här. Vid Soufriere är stranden brant och djup så vi man ligger förtöjd vid boj nära land. Det känns som om vi ligger ankrade direkt vid bygatan där de spelar reaggae ur gigantiska högtalare på gatan, så det är definitivt Karibien vi kommit till.

Since we started a little late to be able sail to Bequia before it was dark, so we stay overnight outside Soufriere at The Pitons. We have company with Flying Penguin who is also going to Bequia to celebrate Christmas together with other Swedish sailors. At Soufriere the beach is steep and deep so we are moored at a buoy close to land. It feels like we are anchored right on the city street where they play reaggae from giant speakers on the street, so it’s definitely the Caribbean we’ve come to.

På julafton fortsätter vi seglingen ner till Bequia i Grenadinerna. Grenadinerna är en samling mindre öar mellan Saint Vincent och Grenada och där finns flera naturhamnar att ankra i, ungefär som en skärgård. Första anhalt är Port Elisabeth på Bequia, där kan man checka in i Saint Vincent.

On Christmas day we continue sailing to Bequia in the Grenadines. The Grenadines is a collection of smaller islands between Saint Vincent and Grenada with a lot of places to anchor, almost like an archipelago. The fist anchoring is in Port Elsiabeth on Bequia, where we can check in to Saint Vincent and celebrate Christmas together with other Swedish sailors.

När vi närmar oss Bequia möts vi av en ensam man i en liten RIB som tar flera kort av oss. När vi ankrat i viken på Bequia, besöker han båten och erbjuder oss att köpa bilderna. Vi köper de bilder som vi tycker är bäst, det är ju inte varje dag en proffsfotograf tar bilder når vi seglar i god vind.

Ankarviken på Bequia är öppen mot väst har flera fina stränder längs den östra sidan. Vi har ankrat vid den södra stranden och har nära in till en strandbar med god mat och fin utsikt. Jollen drar vi upp på stranden nedanför baren, det här känns som det Karibien vi drömt om.

The Anchor Bay at Bequia is open to the west and has several fine beaches along the eastern side. We have anchored on the south beach and are close to a beach bar with good food and nice views. We can pull up the dinghy on the beach below the bar, this feels like the Caribbean we have dreamed about.

Fiskarna levererar sin fångst till restaurangen direkt på stranden nedanför och det är några riktigt stora fiskar i båten, gissningsvis stora Dorado.

The fishermen deliver their catch to the restaurant directly on the beach below and there are some really big fish in the boat, I guess it is big Dorados.

Vi gör också några vandringar på ön. En går till en vik på utsidan av ön och det blir backe upp och backe ner innan vi är framme. Samma sak på vägen tillbaka, så vi är rejält trötta i benen efteråt. Viken har en rätt smal strand och det är hotell nästan längs hela stranden och inga restauranger eller barer förutom på ett av hotellen.

We also do some hiking on the island. One goes to a bay on the outside of the island and it will be uphill and downhill before we arrive. Same thing on the way back, so we are really tired in the legs afterwards. The bay has a fairly narrow beach and there are hotels along almost the entire beach and no restaurants or bars except at one of the hotel.

En annan dag ska vi försöka gå upp på berget söder om viken och hittar en brant väg upp till ett hygge en bit upp på berget. Där slutar vägen och vi går tillbaka eftersom vi är inte klädda för vandring i terräng. Istället går vi upp på berget ovanför ankringsviken och tittar på utsikten och tar en kall öl i en minimarket mitt upp på ön. Den här vandringen ger mig träningsvärk i vaderna, så den var väl nyttig då 🙂

Another day we will try to go up the mountain south of the bay and find a steep road up to a clear-cut some distance up the mountain. There the road ends and we walk back since we are not dressed for hiking in terrain. Instead, we go up the mountain above the anchorage bay and look at the view and take a cold beer in a mini market in the middle of the island. This hike gives me exercise pains in the legs, so it was useful then 🙂

På Juldagen serveras ett svenskinspirerat julbord på Pepe’s. Som många andra svenskar har vi också bokat ett bord där. Det blir lite julstämning med snapsvisor ock kö till buffé-bordet. Det mesta som serveras är gott, dock tycker vi inte om ”sillen” och några andra svenska rätter tillagade med Karibiska råvaror.

On Christmas Day, a Swedish-inspired Christmas table is served at Pepe’s. Like many other Swedes, we have also booked a table there. There is some Christmas atmosphere with drinking songs and queues for the buffet table. Most of what is served is good, but we do not like the ”herring” and some other Swedish dishes cooked with Caribbean ingredients.

Mitt i viken finns en flytande bar som passar perfekt för att ta en ”sundowner” på. Den GT jag beställer är så stark att jag får be om extra tonic 🙂

In the middle of the bay there is a floating bar which is perfect for the ”sundowner”. The GT I order is so strong that I have to ask for extra tonic 🙂

Det är en populär vik för kryssningsfartyg, stora segel- och motorbåtar. Sally ter sig liten jämfört med en 40 m segelbåt.

It is a popular bay for cruise ships, large sailing and motor boats. Sally looks small compared to a 40 m sailboat.

Vi snorklar en del vid udden norr om stranden vi ankrat vid. Tyvärr är bottenvegetationen nog på utdöende och det är sparsamt med fisk, ser bl.a en prickig muräna som gapar stort när vi kommer för nära den.

We snorkel at the headland north of the beach we anchored at. Unfortunately the bottom vegetation is probably more or less dead and it is sparse with fish, we spotted a moraine with a big gap when we come too close to it.