About

We want to create an inspiring and interesting website where we can share experiences and stories from our sailing with sv Sally (sailing vessel Sally).

Use the top menu to navigate to the different parts of the site.

All blogging is going on in the Stories part where the latest post are listed first on the page except when we have a featured post that we want to be listed first for a longer period.

The blog posts are sorted by the publishing date. It’s also possible to view posts with the same category or with the same tag. A post will always have one category and one or more tags.

We have choose to use the following categories

 • Daily life
  Stories of what we do on a daily basis.
 • Places
  These posts will be dedicated to places we have visited and contain more facts about the harbors and moorings.
 • Route
  Read about our planning and why we decided to go a certain route.
 • Technical
  Stories about different technical stuff and issues during the adventure.

and tags are used to tell

 • the country where the story took place
  • Sweden
  • Denmark
 • a technical area
  • Sally
  • Drone
  • Internet
 • the language(s) we use in the post, sometime we have had the time to use both languages. If you only want to read posts in english, select the English tag on the right side of the posts.
  • Swedish
  • English
 • other kind of tags we may find useful

Vi vill skapa en inspirerande och intressant hemsida där vi kan dela upplevelser och berättelser från vår långsegling med SV Sally.

Använd menyn överst på sidan för att gå till de olika delarna av hemsidan.

Alla blogginlägg finns i avdelningen för Stories och det senaste inlägget visas övers på sidan utom när vi har ett speciellt inlägg som vi vill ska synas först under en längre period.

Inläggen är sorterade efter datum då det publicerades. Det är även möjligt att filtrera inläggen efter vilken kategori de hör till eller vilken tag de har. Ett inlägg har alltid en kategori och en eller flera taggar.

Vi har valt att använda följande kategorier

 • Daily life
  Inlägg om sånt vi upplever.
 • Places
  Information om platser vi har besökt med information om hamnen eller ankringsplatsen vi varit på.
 • Route
  Läs om framtida planer och varför vi valde just den rutten.
 • Technical
  Här kan du läsa om olika tekniskt inriktade saker vi behövt hantera under vår resa.

och taggar används för att tala om

 • vilket land inlägget utspelades i
  • Sweden
  • Denmark
 • det tekniska område som inlägget handlar om
  • Sally
  • Drone
  • Internet
 • vilka språk ett inlägg är skrivet med, ibland har vi haft tid att skriva på både svenska och engelska. Så vill du bara läsa sånt som är skrivet på svenska, välj Swedish på höger sida av inläggen.
  • Swedish
  • English
 • vid behov andra taggar