A month on Gomera

28 September

Leaves beautiful La Palma. The island is amazing, but despite the nice staff, we are not so fond of the port of Santa Cruz. It is located on the rainy side of the island, swell in harbor, is completely separated from city and street life (which some may think is positive), and few other sailors to talk to because no one lives on their boats here. So one week is enough. If we return, we will probably try Tazarkorte next time.

Fortsätt läsa ”A month on Gomera”

En månad på Gomera

28 september

Lämnar vackra La Palma. Ön är fantastisk, men trots trevlig personal är vi inte så förtjusta i hamnen i Santa Cruz. Den ligger på regnsidan av ön, svallig, är helt avskild från stad och gatuliv (vilket några kanske tycker är positivt) och få andra seglare att prata med eftersom det mest är långliggare här som inte är på sina båtar. Så det räcker med en vecka. Återkommer vi provar vi nog Tazarkorte nästa gång.

Fortsätt läsa ”En månad på Gomera”