Flight adventure

When we had decided that we would haul out the boat on Grenada, it was time to think about where we would stay and when and how we would travel home to Sweden. At this stage we were in Martinique and it was in the beginning of June. It was still possible to book regular flights from Grenada to Europe via various stopovers and aircraft changes. We chose the fastest route which took about 24 hours from Grenada to Copenhagen. We would fly with LIAT via Barbados to Martinique and with Air France to Copenhagen via Paris. It did not take long before it turned out that this was too optimistic.

När vi hade bestämt att vi skulle ta upp båten på Grenada, var det dags att tänka på boende samt när och hur vi skulle resa hem till Sverige. I det här skedet var vi på Martinique och det var i början av Juni. Det gick fortfarande att boka reguljära flygningar från Grenada till Europa via diverse mellanlandningar och byte av flygplan. Vi valde den snabbaste rutten som tog ungefär 24 tim från Grenada till Köpenhamn. Vi skulle flyga med LIAT via Barbados till Martinique och med Air France till Köpenhamn via Paris. Det dröjde inte länge innan det skulle visa sig att detta var för optimistiskt.

Continue reading “Flight adventure”

Haul out on Grenada

It did not turn out as we thought, that we would have spent the hurricane season in the United States. But, but, it is probably the long-distance sailing life in a nutshell, to be able to adapt to new conditions. Sally is now on land and is firmly anchored in her cradle with tie-downs around the entire boat. We have 24 concrete blocks around the boat, other boats of the same size have 6 blocks and yet most have the mast left, which we do not have.

Det blev inte som vi tänkte, att vi skulle tillbringat orkansäsongen i USA. Men, men, det är väl långseglarlivet i ett nötskal, att kunna anpassa sig efter nya förutsättnignar. Sally är nu på land och står stadigt förankrad i sin vagga med tie-downs runt hela båten. Vi har 24 betongblock runt båten, andra båtar i motsvarande storlek har 6 block och ändå har de flesta masten kvar, vilket vi inte har.

Continue reading “Haul out on Grenada”

Woburn Bay on Grenada

Now there are only three weeks left before it is time to fly home to Sweden. We have read that the airline that will take us from Grenada up to Martinique, is in crisis and very close to bankruptcy. But since it is owned by some Caribbean countries, there is hope that they will get more money so they can continue to fly. For safety, we contact our tour operator who says that the flight will go as planned. The haul out is now booked for the 2nd of July at 10, so we have about a week left to enjoy life on board Sally. We sail down to Woburn Bay where the shipyard is located and in the meantime we can both enjoy fine water and prepare Sally for beeing stored ashore.

Nu är det bara tre veckor kvar innan det är dags att flyga hem till Sverige. Vi har läst att flygbolaget som ska ta oss från Grenada upp till Martinique, är i kris och väldigt nära en konkurs. Men då det ägs av några Karibiska länder, finns det en förhoppning att de ska få mer pengar så att de kan fortsätta flyga. För säkerhets skull kontaktar vi vår researrangör som säger att flighten ska gå som planerat. Upptagningen är nu bokad till den 2:a juli kl 10, så vi har ungefär en vecka kvar att njuta av livet ombord på Sally. Vi seglar ner till Woburn Bay där varvet ligger och under tiden kan vi både njuta av fint vatten och förbereda Sally för torrsättning.

Continue reading “Woburn Bay on Grenada”

Grenada quarantine

The sailing down to Grenada from Sainte Anne on Martinique will take about a 24 hours. According to the weather forecast for Thursday and Friday, we will get 15 knots of wind from the east, perfect for sailing with a course around 200 degrees. We pick up the anchor at seven in the morning and set sail in the moderate breeze. When we get out in St Lucia Strait the wind increases and there is long stretches of sargasso seaweed on the sea. Soon it’s time to try your luck fishing and maybe catch a Mahi-Mahi.

Seglingen ner till Grenada från Sainte Anne på Martinique kommer att ta ungefär 24 tim. Enligt väderprognosen för torsdag och fredag ska vi få 15 knops vind från ost, helt perfekt för segling med kurs kring 200 grader. Vi tar upp ankaret vid sju på morgonen och sätter segel i den friska brisen. När vi kommer ut i St Lucia Strait ökar vinden och det ligger långa stråk med sargasso-tång på vattnet. Snart är det dags att prova fiskelyckan och kanske fånga en Mahi-Mahi.

Continue reading “Grenada quarantine”

Martinique stop over

Trinidad will not open its border in time for us to leave the Caribbean before the hurricane season intensifies in August. As a result, we decided to haul out the boat at Grenada which has just opened its border. We have chosen to split the route from Sint-Maarten down to Grenada and the first stop will be St Anne on Martinique where Mirja and Håkan are with Flying Penguin. The distance is about 250 M against the current and the wind.

Trinidad kommer inte att öppna sin gräns i tid för att vi ska hinna lämna Karibien innan orkansäsongen tar fart på allvar i Augusti. Det har gjort att vi bestämt oss för att ta upp båten på Grenada som just öppnat sin gräns. Vi har valt att dela upp etappen från Sint-Maarten ner till Grenada och första anhalt blir St Anne på Martinique där Mirja och Håkan är med Flying Penguin. Dit är det ungefär 250 M mot ström och vind.

Continue reading “Martinique stop over”