Repatriation from Sint-Maarten

After many ups and downs with airlines, authorities and suppliers, it is finally clear that we can sail to Sint-Maarten. From time to time we have planned that Sofia and her family need to stay on the boat until we get out of the hurricane area, even consider to cross the Atlantic back to Europe. It is a real relief that we finally manage to arrange the mast repair and flight to Europe from the same island at about the same time. We get a lovely sailing to Sint-Maarten, almost straight into the sunset and then straight into a moonrise. The only unusual thing that happened on this sailing was that soon after we left Antigua we got a really big fish on the hook.

Efter många turer med flygbolag, myndigheter och leverantörer är det äntligen klart att vi kan segla till Sint-Maarten. Tidvis har vi planerat att Sofia och hennes familj behöver vara kvar på båten ända tills vi har tagit oss ut ur orkanområdet, till och med funderat på att segla tillbaka till Europa. Det är en verklig lättnad att vi till sist lyckas arrangera mastreparationen och flygresan till Europa från samma ö ungefär vid samma tidpunkt. Vi får en härlig segling till Sint-Maarten, nästan rakt in i solnedgången och sen rakt in i en månuppgång. Det enda ovanliga som hände på den här seglingen, var att vi strax efter att vi lämnat Antigua får en riktigt stor fisk på kroken.

Continue reading “Repatriation from Sint-Maarten”

Antigua again

We wished we could stay longer on Barbuda, but smelling baby diapers and need to arrange the flight to Sweden, meant that we needed to be back to civilization and internet. We choose to sail to English Harbor to get close to a grocery store with the hope that there would be less customers in the store than in Jolly Harbor, ie less risk of being infected by corona. English Harbor dates back to the mid-18th century when England built a naval base here and today the harbor is probably best known for Nelson’s Dockyard which is on UNESCO’s list of World Heritage Sites.

Vi hade gärna stannat längre på Barbuda, men luktande bebisblöjor och behov av att kunna ordna med ny resa till Sverige, gjorde att vi behövde ta oss tillbaka till civilisationen. Vi valde att segla till English Harbour för att få nära till en mataffär med förhoppningen att det skulle vara mindre kunder i affären än i Jolly Harbour, dvs mindre risk att bli smittad av corona. English Harbour har anor från mitten av 1700-talet då England byggde en flottbas här och idag är hamnen nog mest känd för Nelsons Dockyard som är med på UNESCO’s lista över World Heritage Sites.

Continue reading “Antigua again”

Fantastic Barbuda

It circulates a rumor that Antigua will prohibit visiting boats from sailing to Barbuda, so we are in a hurry to get there while it is still allowed. We leave Jolly Harbor in the morning with course towards Spanish Point on Barbuda. It blows 15-20 knots from east northeast and there is almost 1 knot current to the west. So the sailing up to Barbuda becomes another tough experience for the grandchildren.

Det cirkulerar ett rykte att Antigua ska förbjuda gästande båtar att segla till Barbuda, så vi har bråttom att komma dit medan det fortfarande är tillåtet. Vi lämnar Jolly Harbour på förmiddan med kurs mot Spanish Point på Barbuda. Det blåser 15-20 knop från ostnordost och det är nästan 1 knops ström mot väst. Så seglingen upp till Barbuda blir ännu en tuff upplevelse för barnbarnen.

Continue reading “Fantastic Barbuda”

Antigua welcomes us to their paradise

What a wonderful feeling it is to come to Antigua. The sun is shining and the water is just as turquoise blue as we imagined it to be here in the Caribbean. Sally is sailing fast in 8 knots in crystal clear water over a light sandy bottom, the sonar shows 10 m, but it looks like it is only a few meters deep. It feels like coming to paradise after the gray and rainy days at Malendure and Deshais. We were very close to getting stuck in Guadeloupe because they closed the places where you could clear out of the country.

Vilken härlig känsla det är att komma till Antigua. Solen skiner och vattnet är precis så turkosblått som vi föreställt oss att det ska vara här i Karibien. Sally forsar fram i 8 knop i kristallklart vatten över ljus sandbotten, ekolodet visar 10 m, men det ser ut som om det bara är några meter djupt. Det känns som att komma till paradiset efter de gråa och regniga dagarna vid Malendure och Deshais. Vi var väldigt nära att fastna på Guadeloupe eftersom de stängt de ställen där man kunde klarera ut ur landet.

Continue reading “Antigua welcomes us to their paradise”

Guadeloupe

Efter Portsmouth i Dominica, seglade vi upp till de små öarna Les Saintes i södra delen av Guadeloupe och den 10:e mars förtöjde vi Sally vid en boj utanför Bourg des Saintes. När vi kommit iland fick vi alla känslan av att äntligen ha kommit till ett ställe där vi kunde njuta av ett liv iland också. Vi såg flera mysiga restauranger och barer efter vattnet, mysiga gator med fina hus. Här finns också stränder där barnbarnen kan bada utan dyning och brytande vågor.

Macrons tal är nu bara några dagar bort och vi anar ännu inte vilken påverkan det kommer att ha på oss och på alla andra som seglar här i Västindien den här säsongen. Talet kommer att göra att vi får en känsla av overklighet, att det här är inte möjligt i en modern globaliserad värld. Senare i det här inlägget skriver jag om de första konsekvenserna av talet.

After Portsmouth in Dominica, we sailed up to the small islands of Les Saintes in the southern part of Guadeloupe and on March 10, we moored Sally on a buoy outside Bourg des Saintes. When we landed we all got the feeling that we had finally come to a place where we could enjoy a life on land as well. We saw several cozy restaurants and bars by the water, cozy streets with nice houses. There are also beaches where the grandchildren can swim without swell and breaking waves.

Macron’s speech is now just a few days away and we still have no idea what impact it will have on us and everyone else sailing here in the Caribbean this season. The speech will give us a sense of unreality, that this is not possible in a modern globalized world. Later in this post I write about the first consequences of the speech.

Continue reading “Guadeloupe”