Kategori: Places

 • Do not miss Cadiz, part 2

  Do not miss Cadiz, part 2

  We have spent a few days exploring the northern part of Cadiz and now it’s time to take us to the southern parts and the long beach with all the big houses along the beach, in the distance it looks like Copacabana beach in Rio de Janeiro.

 • Missa inte Cadiz, del 2

  Missa inte Cadiz, del 2

  Vi har tillbringat några dagar med att utforska den norra delen av Cadiz och nu har det blivit dags att ta oss bort mot de södra delarna och den långa stranden med alla stora hus efter vattnet, på håll ser det ut som Copacabana beach i Rio de Janeiro.

 • Do not miss Cadiz, part 1

  Do not miss Cadiz, part 1

  The only expectation I had of Cadiz was to sit at the same bar as James Bond did in the movie Die Another Day and sip on a Vodka Martini while Carina, wearing a bikini, comes walking towards me after taking a dip at La Caleta below the bar. Unfortunately, it was not fulfilled. But […]

 • Missa inte Cadiz, del 1

  Missa inte Cadiz, del 1

  Den enda förväntan jag hade på Cadiz vara att sitta på samma bar som James Bond gjorde i filmen Die Another Day och sippa på en Vodka Martini medan Carina, klädd i bikini, kommer gåendes mot mig efter att ha tagit ett dopp på La Caleta nedanför baren. Tyvärr uppfylldes den inte. Men Cadiz hade […]

 • Wind-bound in Alemerimar

  Wind-bound in Alemerimar

  When we return from the trip to Granada, a storm is blowing from the southwest and the waves crash into the beach and splash over the pier that protects the port of Almerimar. At the entrance to the harbor, the waves break in several meters high cascades of white foam. The only ones who seem […]