Kategori: Route

 • Night sailing to Lagos

  Night sailing to Lagos

  We sail the last leg to Lagos without stopping on the way. It is about 120 distance minutes (220 km) there and we can set a course directly to Lagos, there are no obstacles on the way. We adapt the route a bit according to how the wind will blow along the way, it will […]

 • Nattsegling till Lagos

  Nattsegling till Lagos

  Vi seglar sista sträckan till Lagos utan stopp på vägen. Det är ungefär 120 distansminuter (220 km) dit och vi kan sätta kurs direkt på Lagos, det finns inga hinder på vägen. Vi anpassar rutten lite efter hur vinden ska blåsa längs vägen, det ska blåsa mer ju längre söderut man seglar. Strategin är att […]

 • To Cadiz

  To Cadiz

  The next place we want to visit before we sail back to Lagos is Cadiz, one of the oldest cities in Europe dating back to the 13th century BC. But first, we have to cross the Strait of Gibraltar when the conditions are right. Because we sail, we want any wind blowing out into the […]

 • Till Cadiz

  Till Cadiz

  Nästa ställe vi vill besöka innan vi seglar tillbaka till Lagos är Cadiz, en av de äldsta städerna i Europa med anor sen 1200-talet före Kristus. Men först måste vi passera genom Gibraltar sund när det är rätt förhållanden. Eftersom vi seglar, vill vi ha vind som helst blåser ut i Atlanten. Vi vill även […]

 • La Linea and Gibraltar

  La Linea and Gibraltar

  We stay a few days in Spanish La Lìnea, right on the border with Gibraltar. Here, our bikes come in handy because the Alcaidesa Marina is located some distance from shops and restaurants. The bikes mean that in these few days we have time to visit Gibraltar, La Línea, and Puerto de La Atunara.

Med kraft från WordPress.com.