Using PredictWind

We have had a standard subscription with PredictWind since we started our long-distance sailing. You need such a subscription to be able to download GRIB files via IridiumGo. You also get a tracking page and are allowed to download route suggestions. In this article, I write about how we used PredictWind and what we learned from it.

Vi har haft ett standard-abonnemang hos PredictWind sen vi började vår långsegling. Det behövs ett sånt abonnemang för att kunna hämta GRIB-filer via IridiumGo. Man får även en tracking-sida och ges möjlighet hämta ruttförslag. I den här artikeln skriver jag om hur vi använde PredictWind och vad vi lärt oss från det.

This weather was not found in the GRIB-files
Continue reading “Using PredictWind”

100 years of Caribbean hurricanes

The Corona pandemic have caused us to stay with the boat in the Caribbean during the hurricane season. In this post I have compiled some information about Caribbean hurricanes and storms. We have done this to get an idea of how common hurricanes are, where they go and what effects to expect. The two screen shots from NOAA Historical Hurricane Tracks, show the tracks from hurricanes and storms the last 100 years in the Caribbean.

Corona-epedimin har gjort att vi kommer att stanna kvar med båten i Karibien under orkansäsongen. I det här inlägget har jag sammanställt en del information om Karibiska orkaner och stormar. Vi har gjort det för att skapa oss en uppfattning om hur vanligt det är med orkaner, var de drar fram och vilka effekter man kan räkna med. De båda skärmdumparna från NOAA Historical Hurricane Tracks visar spåren efter orkaner och stormar de senaste 100 åren, i Karibien.

Continue reading “100 years of Caribbean hurricanes”