Stories

New bimini with shaders

The original bimini for our boat has not worked so well. It was incorrectly sewn so that the fabric was not stretched up between the frames and water collects there when it rains. Water that leaks in through the middle seam and drips down on those in the cockpit. The bimini was also so high that it did not fit under the boom of the mainsail when sailing.

Den ursprungliga bimini till vår båt funkerade inte så bra. Den var felsydd så att tyget inte sträcktes upp mellan bågarna och där samlades det vatten vid regn. Vattnet läckte in genom mittsömmen och droppade ner på de som är i sittbrunnen. Biminin var dessutom så hög att den inte fick plats under bommen till storseglet vid segling.

Continue reading “New bimini with shaders”

Flight adventure

When we had decided that we would haul out the boat on Grenada, it was time to think about where we would stay and when and how we would travel home to Sweden. At this stage we were in Martinique and it was in the beginning of June. It was still possible to book regular flights from Grenada to Europe via various stopovers and aircraft changes. We chose the fastest route which took about 24 hours from Grenada to Copenhagen. We would fly with LIAT via Barbados to Martinique and with Air France to Copenhagen via Paris. It did not take long before it turned out that this was too optimistic.

När vi hade bestämt att vi skulle ta upp båten på Grenada, var det dags att tänka på boende samt när och hur vi skulle resa hem till Sverige. I det här skedet var vi på Martinique och det var i början av Juni. Det gick fortfarande att boka reguljära flygningar från Grenada till Europa via diverse mellanlandningar och byte av flygplan. Vi valde den snabbaste rutten som tog ungefär 24 tim från Grenada till Köpenhamn. Vi skulle flyga med LIAT via Barbados till Martinique och med Air France till Köpenhamn via Paris. Det dröjde inte länge innan det skulle visa sig att detta var för optimistiskt.

Continue reading “Flight adventure”

Building a targa arch

Since I received questions about the targa arch that we built before the Atlantic sailing, it feels justified to write an article about it on the blog. Then those who are interested can take part in our design choices, the drawing and our experiences from the construction and the use.

Eftersom jag fått frågor om targabågen som vi byggde inför Atlant-seglingen, så känns det motiverat att skriva en artikel om det på bloggen. Då kan de som är intresserade ta del av våra designval, ritningen och våra erfarenheter från bygget och användningen.

Continue reading “Building a targa arch”

Haul out on Grenada

It did not turn out as we thought, that we would have spent the hurricane season in the United States. But, but, it is probably the long-distance sailing life in a nutshell, to be able to adapt to new conditions. Sally is now on land and is firmly anchored in her cradle with tie-downs around the entire boat. We have 24 concrete blocks around the boat, other boats of the same size have 6 blocks and yet most have the mast left, which we do not have.

Det blev inte som vi tänkte, att vi skulle tillbringat orkansäsongen i USA. Men, men, det är väl långseglarlivet i ett nötskal, att kunna anpassa sig efter nya förutsättnignar. Sally är nu på land och står stadigt förankrad i sin vagga med tie-downs runt hela båten. Vi har 24 betongblock runt båten, andra båtar i motsvarande storlek har 6 block och ändå har de flesta masten kvar, vilket vi inte har.

Continue reading “Haul out on Grenada”

Woburn Bay on Grenada

Now there are only three weeks left before it is time to fly home to Sweden. We have read that the airline that will take us from Grenada up to Martinique, is in crisis and very close to bankruptcy. But since it is owned by some Caribbean countries, there is hope that they will get more money so they can continue to fly. For safety, we contact our tour operator who says that the flight will go as planned. The haul out is now booked for the 2nd of July at 10, so we have about a week left to enjoy life on board Sally. We sail down to Woburn Bay where the shipyard is located and in the meantime we can both enjoy fine water and prepare Sally for beeing stored ashore.

Nu är det bara tre veckor kvar innan det är dags att flyga hem till Sverige. Vi har läst att flygbolaget som ska ta oss från Grenada upp till Martinique, är i kris och väldigt nära en konkurs. Men då det ägs av några Karibiska länder, finns det en förhoppning att de ska få mer pengar så att de kan fortsätta flyga. För säkerhets skull kontaktar vi vår researrangör som säger att flighten ska gå som planerat. Upptagningen är nu bokad till den 2:a juli kl 10, så vi har ungefär en vecka kvar att njuta av livet ombord på Sally. Vi seglar ner till Woburn Bay där varvet ligger och under tiden kan vi både njuta av fint vatten och förbereda Sally för torrsättning.

Continue reading “Woburn Bay on Grenada”