Stories

AIS fault VSWR

Last night while sailing down to Martinique, an alarm came from the AIS: “External fault on AIS unit: Antenna VSWR fault
It’s night and I’m alone on my watch and only have the possibility to check that the antennas are still there and that the cables are connected. There has been no alarm about missing GPS position from AIS, so I guess it is the VHF antenna that is the problem. If that is the case, it would reduce the reach of our AIS-signal so we may not be visible on other AIS receivers and we couldn’t receive AIS-signals from other boats.

Sista natten under seglingen hit ner till Martinique kommer ett larm från AIS’en: “Externt fel på AIS-enhet: Antenn VSWR-fel”
Eftersom där natt är jag ensam på min vakt och har bara möjlighet att kolla att antennerna är kvar och att kablarna är anslutna. Det har inte kommit något larm om saknad GPS-position från AIS, så jag antar att det är VHF-antennen som det är fel på. Om det är så, gör det att vi syns sämre eller inte alls på andra AIS-mottagare och vi kommer inte att ta emot AIS-signalerna från andra båtar lika bra längre.

Continue reading “AIS fault VSWR”

100 years of Caribbean hurricanes

Corona-epedimin har gjort att vi kommer att stanna kvar med båten i Karibien under orkansäsongen. I det här inlägget har jag sammanställt en del information om Karibiska orkaner och stormar. Vi har gjort det för att skapa oss en uppfattning om hur vanligt det är med orkaner, var de drar fram och vilka effekter man kan räkna med. De båda skärmdumparna från NOAA Hisktorical Hurricane Tracks visar spåren efter orkaner och stormar de senaste 100 åren, i Karibien.

The Corona pandemic have caused us to to stay with the boat in the Caribbean during the hurricane season. In this post I have compiled some information about Caribbean hurricanes and storms. We have done this to get an idea of how common hurricanes are, where they go and what effects to expect. The two screen shots from NOAA Historical Hurricane Tracks, show the tracks from hurricanes and storms the last 100 years in the Caribbean.

Continue reading “100 years of Caribbean hurricanes”

Repatriation from Sint-Maarten

After many ups and downs with airlines, authorities and suppliers, it is finally clear that we can sail to Sint-Maarten. From time to time we have planned that Sofia and her family need to stay on the boat until we get out of the hurricane area, even consider to cross the Atlantic back to Europe. It is a real relief that we finally manage to arrange the mast repair and flight to Europe from the same island at about the same time. We get a lovely sailing to Sint-Maarten, almost straight into the sunset and then straight into a moonrise. The only unusual thing that happened on this sailing was that soon after we left Antigua we got a really big fish on the hook.

Efter många turer med flygbolag, myndigheter och leverantörer är det äntligen klart att vi kan segla till Sint-Maarten. Tidvis har vi planerat att Sofia och hennes familj behöver vara kvar på båten ända tills vi har tagit oss ut ur orkanområdet, till och med funderat på att segla tillbaka till Europa. Det är en verklig lättnad att vi till sist lyckas arrangera mastreparationen och flygresan till Europa från samma ö ungefär vid samma tidpunkt. Vi får en härlig segling till Sint-Maarten, nästan rakt in i solnedgången och sen rakt in i en månuppgång. Det enda ovanliga som hände på den här seglingen, var att vi strax efter att vi lämnat Antigua får en riktigt stor fisk på kroken.

Continue reading “Repatriation from Sint-Maarten”

Antigua again

We wished we could stay longer on Barbuda, but smelling baby diapers and need to arrange the flight to Sweden, meant that we needed to be back to civilization and internet. We choose to sail to English Harbor to get close to a grocery store with the hope that there would be less customers in the store than in Jolly Harbor, ie less risk of being infected by corona. English Harbor dates back to the mid-18th century when England built a naval base here and today the harbor is probably best known for Nelson’s Dockyard which is on UNESCO’s list of World Heritage Sites.

Vi hade gärna stannat längre på Barbuda, men luktande bebisblöjor och behov av att kunna ordna med ny resa till Sverige, gjorde att vi behövde ta oss tillbaka till civilisationen. Vi valde att segla till English Harbour för att få nära till en mataffär med förhoppningen att det skulle vara mindre kunder i affären än i Jolly Harbour, dvs mindre risk att bli smittad av corona. English Harbour har anor från mitten av 1700-talet då England byggde en flottbas här och idag är hamnen nog mest känd för Nelsons Dockyard som är med på UNESCO’s lista över World Heritage Sites.

Continue reading “Antigua again”

Fantastic Barbuda

It circulates a rumor that Antigua will prohibit visiting boats from sailing to Barbuda, so we are in a hurry to get there while it is still allowed. We leave Jolly Harbor in the morning with course towards Spanish Point on Barbuda. It blows 15-20 knots from east northeast and there is almost 1 knot current to the west. So the sailing up to Barbuda becomes another tough experience for the grandchildren.

Det cirkulerar ett rykte att Antigua ska förbjuda gästande båtar att segla till Barbuda, så vi har bråttom att komma dit medan det fortfarande är tillåtet. Vi lämnar Jolly Harbour på förmiddan med kurs mot Spanish Point på Barbuda. Det blåser 15-20 knop från ostnordost och det är nästan 1 knops ström mot väst. Så seglingen upp till Barbuda blir ännu en tuff upplevelse för barnbarnen.

Continue reading “Fantastic Barbuda”