Stories

Atlantic crossing 2019, second week

02-12-2019, 19º 26.032N 29º 40.678W
In the trade winds

Last night we got a couple of hours of wind above 10 knots, after that it was a night with flapping sails and bad sleep due to all noise generated by the sails. Now we are below 20 degrees north and where the trade winds begin to blow mainly from NE and it is now around 15 knots and we begin to see larger swell. I have started to finish up the first videos from our trip down to Canary Islands.

Continue reading “Atlantic crossing 2019, second week”

En månad på Gomera

28 september

Lämnar Santa Cruz på La Palma

Lämnar vackra La Palma. Ön är fantastisk, men trots trevlig personal är vi inte så förtjusta i hamnen i Santa Cruz. Den ligger på regnsidan av ön, svallig, är helt avskild från stad och gatuliv (vilket några kanske tycker är positivt) och få andra seglare att prata med eftersom det mest är långliggare här som inte är på sina båtar. Så det räcker med en vecka. Återkommer vi provar vi nog Tazarkorte nästa gång.

Continue reading “En månad på Gomera”