Etikett: Antigua

 • Maintenance in paradise

  Maintenance in paradise

  Now it’s the beginning of April and there are about 3 weeks left before we need to be ready to sail across the Atlantic back to Europe. We have finally got the new sails. Before we can leave the Caribbean, we need to fix a few things to get the boat ready to cross the […]

 • Båtfix i paradiset

  Båtfix i paradiset

  Nu är det början av April och omkring 3 veckor kvar innan vi behöver vara klara att segla över Atlanten tillbaka till Europa. Vi har äntligen fått de nya seglena. Innan vi kan lämna Karibien behöver vi laga några saker för att göra båten redo att korsa Atlanten. Vi vill även passa på att göra […]

 • Falmouth Bay again

  Falmouth Bay again

  After a short stop in Jolly Harbor to shop, we continue to Falmouth Bay where we will wait for our new sails and some other spare parts that will soon be delivered there. It will be a longer wait than planned as some deliveries will be delayed over a week. We are certainly used to […]

 • Falmouth Bay igen

  Falmouth Bay igen

  Efter ett kort stopp i Jolly Harbour för att handla, fortsätter vi till Falmouth Bay där vi ska vänta på våra nya segel och några andra reservdelar som snart ska levereras dit. Det kommer att bli en längre väntan än planerat eftersom leveransen blir försenad drygt en vecka. Vi är förvisso vana att vänta på […]

 • One more visit to Cocoa Point

  One more visit to Cocoa Point

  Before we sail back down to Antigua, want to make one last stop at our beloved Cocoa Point. Soon we will leave the Caribbean and sail back to Europe, so this may be the last time we have the opportunity to sail here. Flying Penguin goes directly to Antigua and promises to keep a space […]

Med kraft från WordPress.com.