One more visit to Cocoa Point

Before we sail back down to Antigua, want to make one last stop at our beloved Cocoa Point. Soon we will leave the Caribbean and sail back to Europe, so this may be the last time we have the opportunity to sail here. Flying Penguin goes directly to Antigua and promises to keep a space for us in Falmouth Bay when we get there.

Innan vi seglar tillbaka ner till Antigua, vill göra ett sista stopp vid vårt älskade Cocoa Point. Snart ska vi ju lämna Karibien och segla tillbaka till Europa, så det är ju kanske sista gången vi har möjlighet att segla hit. Flying Penguin går direkt till Antigua och lovar att hålla en plats åt oss i Falmouth Bay när vi kommer dit.

Sunset over Palmetto Point as seen from Cocoa Point
Fortsätt läsa ”One more visit to Cocoa Point”

Cocoa Point igen

Innan vi seglar tillbaka ner till Antigua, vill göra ett sista stopp vid vårt älskade Cocoa Point. Snart ska vi ju lämna Karibien och segla tillbaka till Europa, så det är ju kanske sista gången vi har möjlighet att segla hit. Flying Penguin går direkt till Antigua och lovar att hålla en plats åt oss i Falmouth Bay när vi kommer dit.

Sunset over Palmetto Point as seen from Cocoa Point
Fortsätt läsa ”Cocoa Point igen”

Spanish Point, Barbuda

We move to Spanish Point to get better protection from the wind that will increase and turn to the southeast. Although the Atlantic Ocean is on the other side of Spanish Point, it is more protected here than at Cocoa Point because the reef protects the entire southern side of the bay all the way to Cocoa Point. From our anchorage, we see the waves from the Atlantic breaking against the reef and sending large cascades of water high into the air as they hit the outside of Spanish Point.

Fortsätt läsa ”Spanish Point, Barbuda”

Spanish Point, Barbuda

Vi flyttar till Spanish Point för att få bättre skydd från vinden som ska öka och vrida mot syd ost. Även om Atlanten börjar på andra sidan Spanish Point, är man mer skyddad här än vid Cocoa Point eftersom revet skyddar hela södra sidan av bukten ända bort till Cocoa Point. Från vår ankarplats ser vi Atlantens vågor bryta mot revet och skicka stora vattenkaskader högt upp i luften när de träffar utsidan av Spanish Point.

Fortsätt läsa ”Spanish Point, Barbuda”

Koloni med Fregattfåglar på Barbuda

På norra delen av Barbuda finns en av världens största kolonier med Fregatt-fåglar. Besöket innebär först en rätt dyr resa med taxi från Shack-A-Kai till Codrington, betala en avgift för att få besöka naturreservatet och till sist en båtfärd till mangroveträsket där kolonin ligger.

A male frigate bird showing how good he looks
Fortsätt läsa ”Koloni med Fregattfåglar på Barbuda”