Brügge

13 juni

Vi har en dag ledig innan motorinstallatören ska komma, och passar då på att åka in till Brügge, som bara tar 19 minuter med tåget. Har både läst och hört att det ska vara en fantastisk fin och välbevarad medeltidsstad. Belgiens Venedig! Allt stämde, och vi vandrar runt här hela dagen. Har ni vägarna till Belgien är det värt att göra ett stopp här. Continue reading “Brügge”

Zeebrügge

June 11

For the first time we visit Belgium. The country has about the same population as Sweden, but on an area like Småland. Which you can not believe when you walk on Zeebrugge’s main street on a regular Tuesday.

För första gången är vi i Belgien. Landet har ungefär samma befolkningsmängd som Sverige, men på en yta som Småland. Vilket man inte kan tro när man går på Zeebrügges huvudgata en vanlig tisdag.

Continue reading “Zeebrügge”

Towards Zeebrügge

June 10

04.50 the alarm clock rings!

Time to get up for a long day trip to Zeebrugge in Belgium, which depending on winds will take at least 15 hours. So we choose to get up early, arrive late the same day and avoid night sailing. I have emailed the harbor master who promised us a good place to go when we arrive. It feels good not to have to look for a place late in the evening.

Kl. 04.50 ringer väckarklockan!

Dags att gå upp för en lång dagsetapp till Zeebrügge i Belgien, som beroende på vindar kommer att ta minst 15 timmar. Så vi väljer att gå upp tidigt, komma fram sent samma dag och slippa nattsegling. Jag har mejlat hamnkapten som lovat oss en bra plats att gå in på när vi kommer. Det känns skönt att inte behöva leta plats sent på kvällen.

Continue reading “Towards Zeebrügge”