Time to leave the Grenadines

We plan to leave the Grenadines from Bequia. In addition to being a nice place to be at, it is possible to check out from the country and it is possible to do a PCR test before sailing to Antigua..

Vi planerar att lämna Grenadinerna från Bequia. Förutom att det är ett fint ställe att vara på, går det att checka ut från landet och det går att göra PCR-test inför seglingen till Antigua.

View to north from Spring View
Fortsätt läsa ”Time to leave the Grenadines”

Beautiful Bequia

Now it’s time to wait for the delivery of the spare parts to the water maker. Since we could only arrange a recipient at St. Vincent we anchor in Port Elizabeth on Bequia. From there it is only a few hours up to the St. Vincent and the Blue Lagoon. Bequia is a good base here in the Grenadines, here is a lot of boat service if you need, there are many nice restaurants, good anchorage and the opportunity to check in and out of the country and many different places to hike to.

Nu är det dags att vänta på leveransen av reservdelarna till watermakern. Eftersom vi bara kunde ordna en mottagare på St Vincent ankrar vi vid Port Elisabeth på Bequia, därifrån är det bara några timmar upp till St Vincent och Blue Lagoon. Bequia är en bra bas här i Grenadninerna, här finns en hel del båtservice om man behöver, det finns många trevliga restauranger, bra ankring och möjlighet att checka in och ut ur landet och många olika ställen att vandra till.

Fortsätt läsa ”Beautiful Bequia”