Maintenance in paradise

Now it’s the beginning of April and there are about 3 weeks left before we need to be ready to sail across the Atlantic back to Europe. We have finally got the new sails. Before we can leave the Caribbean, we need to fix a few things to get the boat ready to cross the Atlantic. We also want to take the opportunity to make one last visit to our favorite places, Nonsuch Bay and Cocoa Point.

Me pumping out oil from the auxiliary engine
Fortsätt läsa ”Maintenance in paradise”

Båtfix i paradiset

Nu är det början av April och omkring 3 veckor kvar innan vi behöver vara klara att segla över Atlanten tillbaka till Europa. Vi har äntligen fått de nya seglena. Innan vi kan lämna Karibien behöver vi laga några saker för att göra båten redo att korsa Atlanten. Vi vill även passa på att göra ett sista besök på våra favoritplatser, Nonsuch Bay och Cocoa Point.

Me pumping out oil from the auxiliary engine
Fortsätt läsa ”Båtfix i paradiset”

Falmouth Bay again

After a short stop in Jolly Harbor to shop, we continue to Falmouth Bay where we will wait for our new sails and some other spare parts that will soon be delivered there. It will be a longer wait than planned as some deliveries will be delayed over a week. We are certainly used to waiting for things, but time goes by and our departure for Europe is getting closer and closer, and before that we need to fix these issues.

Fortsätt läsa ”Falmouth Bay again”

Falmouth Bay igen

Efter ett kort stopp i Jolly Harbour för att handla, fortsätter vi till Falmouth Bay där vi ska vänta på våra nya segel och några andra reservdelar som snart ska levereras dit. Det kommer att bli en längre väntan än planerat eftersom leveransen blir försenad drygt en vecka. Vi är förvisso vana att vänta på saker men tiden går och vår avfärd mot Europa kommer närmare och närmare och innan dess behöver vi våra nya segel.

Fortsätt läsa ”Falmouth Bay igen”

One more visit to Cocoa Point

Before we sail back down to Antigua, want to make one last stop at our beloved Cocoa Point. Soon we will leave the Caribbean and sail back to Europe, so this may be the last time we have the opportunity to sail here. Flying Penguin goes directly to Antigua and promises to keep a space for us in Falmouth Bay when we get there.

Innan vi seglar tillbaka ner till Antigua, vill göra ett sista stopp vid vårt älskade Cocoa Point. Snart ska vi ju lämna Karibien och segla tillbaka till Europa, så det är ju kanske sista gången vi har möjlighet att segla hit. Flying Penguin går direkt till Antigua och lovar att hålla en plats åt oss i Falmouth Bay när vi kommer dit.

Sunset over Palmetto Point as seen from Cocoa Point
Fortsätt läsa ”One more visit to Cocoa Point”