Petit Saint Vincent and Mopion

We visit Mopion, a tiny sandy island in the reef north of Petit Saint Vincent. As so often this season, we sail in company with Mirja and Håkan on Flying Penguin from Stockholm. It will be some nice days with lots of sun and snorkeling on the reef.

Vi besöker Mopion, en pytteliten sandö i revet norr om Petit Saint Vincent. Som så ofta den här säsongen seglar vi i sällskap med Mirja och Håkan på Flying Penguin från Stockholm. Det blir några fina dagar med mycket sol och snorkling.

Mopion with the umbrella
Continue reading “Petit Saint Vincent and Mopion”

Christmas on Union Island

Now there are only a few days left until Christmas Eve that we had first planned to celebrate on Petit Saint Vincent. But there we are not allowed to go ashore because the whole island is a resort that has different quarantine rules than the rest of the country. Instead, we’ll be celebrating somewhere on Union Island.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton och vi hade först tänkt fira jul på Petit Saint Vincent. Där får vi inte gå iland eftersom hela ön är en resort som har andra karantänregler än övriga landet. Istället ska vi fira någonstans på Union Island.

Rainbow over Sally, photo by Flying Penguin
Continue reading “Christmas on Union Island”

Quarantine on Union Island

We left Tyrell Bay on Carriacou in the morning and sailed in light wind up to Union Island. The last bit we used the engine. Union Island belongs to Saint Vincent and the Grenadines and that means changing the guest flag and hoisting the yellow Q flag under the country’s guest flag to show that we have not yet cleared into the country, extra important now during the pandemic.

Vi lämnade Tyrell Bay på Carriacou på förmiddagen och segalde i svag vind upp till Union Island. Sista biten använder vi motorn. Union Island hör till Saint Vincent and the Grenadines och det innebär byte av gästflagga samt hissa den gula Q-flaggan under landets gästflagga för att visa att vi ännu inte har klarerat in i landet, extra viktigt nu under pandemin.

Continue reading “Quarantine on Union Island”

Grenada, quarantine and launching Sally

After a long flight (Travel in covid-19 times), we finally arrived in Grenada and took a taxi to Grand Anse Beach Palace, the hotel where we will spend our week-long quarantine. The hotel is nicely located directly on the beach. The day we arrived, the rules changed and the hotel guests were no longer allowed to go down to the beach and swim, so we had to content ourselves with looking at the beach. First we got a room downstairs without a balcony even though we had booked with a balcony. This was because the room we would have had was not cleaned after the previous guest, but when it was ready a few hours later we was moved to the ny room 🙂. Finally, the hotel wifi worked very well all the time and we could even stream Swedish TV.

Efter en långvarig flygresa (Travel in covid-19 times) kom vi äntligen fram till Grenada och tog en taxi till Grand Anse Beach Palace, hotellet där vi ska tillbringa vår veckolånga karantän. Hotellet ligger fint direkt vid stranden. Dagen vi kom ändrades reglerna och hotellets gäster fick inte längre gå ner på stranden och bada, så vi fick nöja oss med att titta på stranden. Först fick vi ett rum på nedervåningen utan balkong fast vi hade bokat med balkong. Det berodde på att rummet vi skulle ha inte var rengort efter föregående gäst, men när det var klart några timmar senare fick vi flytta till det nya rummet 🙂 Hotellets wifi funkade utmärkt hela tiden och vi kunde till och med titta på svensk web-TV.

Our view the next week
Continue reading “Grenada, quarantine and launching Sally”

Flight adventure

When we had decided that we would haul out the boat on Grenada, it was time to think about where we would stay and when and how we would travel home to Sweden. At this stage we were in Martinique and it was in the beginning of June. It was still possible to book regular flights from Grenada to Europe via various stopovers and aircraft changes. We chose the fastest route which took about 24 hours from Grenada to Copenhagen. We would fly with LIAT via Barbados to Martinique and with Air France to Copenhagen via Paris. It did not take long before it turned out that this was too optimistic.

När vi hade bestämt att vi skulle ta upp båten på Grenada, var det dags att tänka på boende samt när och hur vi skulle resa hem till Sverige. I det här skedet var vi på Martinique och det var i början av Juni. Det gick fortfarande att boka reguljära flygningar från Grenada till Europa via diverse mellanlandningar och byte av flygplan. Vi valde den snabbaste rutten som tog ungefär 24 tim från Grenada till Köpenhamn. Vi skulle flyga med LIAT via Barbados till Martinique och med Air France till Köpenhamn via Paris. Det dröjde inte länge innan det skulle visa sig att detta var för optimistiskt.

Continue reading “Flight adventure”