Denmark

The next morning in Klintholm we had to move. A German TV team was to record a crime drama on our bridge and did not want us to join. It would be problematic for them if we were in the first scene, and then not in the next if we left. Too bad, there disappeared our chance to become movie stars. Now we will never know if we would be successful!!

Nästa morgon i Klintholm fick vi flytta på oss. Ett tyskt TV-team skulle spela in ett kriminaldrama på vår brygga och ville inte ha oss med. Det skulle bli problematiskt för dem om vi var med i första scenen, och sen inte i nästa om vi gav oss iväg. Synd, där försvann vår chans till att bli filmstjärnor. Nu får vi ju aldrig veta om vi skulle gjort succé!

Continue reading “Denmark”