Martinique and Dominica

Macrons tal till det Franska folket är 10 dagar bort när vi kommer till St Pierre. Även om ingen officiellt har pratat om stängda gränser och utegångsförbud, så har vi ändå känslan av att det kan bli stora förändringar ganska snart, dock inte med så mycket stängda gränser som det blev. Det innebär att vi så fort vi får möjlighet, handlar vi mat eller tankar diesel till båten. Vi har hört att det kallas Kuba-metoden. Vi börjar även tänka på att andra människor kan vara smittade och vi håller lite mer distans till andra än vanligt vilket inte alltid är så lätt, som här på marknaden i St Pierre där vi köpte grönsaker.

Macron’s speech to the French people is 10 days away when we arrive at St Pierre. Although no one has officially talked about closed borders and curfews, we still have the feeling that there may be major changes quite soon, though not with as many closed borders as it became. This means, that as soon as we get the opportunity, we buy food or fuel diesel for the boat. We have heard that it is called the Cuba method. We are also starting to think that other people may be infected and we keep a little more distance to others than usual which is not always easy, like here in the market in St Pierre where we bought vegetables.

Continue reading “Martinique and Dominica”