Porto and its port wine :)

22 juli 2019

Mot Portugal! Har länge velat åka dit, men det har aldrig blivit av. Vem har inte hört talas om hur fantastisk Lissabon är. Kusten däremot har inte det bästa ryktet i seglarkretsar. Den är mest känd för två saker….. dimma och fiskenät!

Towards Portugal! Have wanted to go there for a long time, but it never got off. Who hasn’t heard of how amazing Lisbon is. The coast, on the other hand, does not have the best reputation in sailing circles. It is best known for two things ….. fog and fishing net!

Continue reading “Porto and its port wine :)”