Borkum stad

June 3

After a day of rest, especially for Jonas who took the whole night sailing down here, we make a bike trip to Borkum city. The only one on the island. What a wonderfully nice summer town it was.

Efter en dags vila, speciellt för Jonas som tog hela nattseglingen hit, gör vi en cykelutflykt till Borkum stad. Den enda på ön. Vilken fantastiskt fin sommarstad det var.

Fortsätt läsa ”Borkum stad”

Borkum

June 1

At about 16.30 we leave Cuxhaven. We must take this opportunity no matter the time of day, gaasp … when the winds are right. We expect to reach Borkum, the last of the German Frisian islands before the headwind comes. Which we also do and arrive early in the morning of June 2. During the night we see bioluminisense in the waves from Sally, magically beautiful.

Vid ca 16.30 lämnar vi Cuxhaven. Man får passa på oavsett tid på dygnet, gääsp… när vindarna är rätt. Vi räknar med att hinna nå Borkum, den sista av de tyska frisiska öarna innan motvinden kommer. Vilket vi också gör och är framme tidigt på morgonen den 2 juni. Under natten ser vi mareld i svallvågorna från Sally, magiskt vackert.

Fortsätt läsa ”Borkum”

Cuxhaven

May 30

The lock in Brunsbüttel out to the Elbe went well, and we aim for Cuxhaven at the southern mouth of the river, only 2-3 hours away. It was a rainy and gray journey. We can sail for about two hours, then the wind is to much ahead for Sally and the engine has to work the last bit.

Slussningen i Brunsbüttel ut till Elbe gick bra, och vi siktar på Cuxhaven vid flodens södra mynning, bara 2-3 timmar bort. Det blev en regnig och grå färd. Vi kan segla ungefär två timmar, sen blir det för brant kryss för Sally och motorn får jobba sista biten.

Fortsätt läsa ”Cuxhaven”

Kielkanalen

After several hours of waiting, they got a small place for us in the lock. Last boat in behind a tugboat, next to a cargo boat and the lock gate that was closed just behind our stern.

Efter flera timmars väntan fick de en liten plats för oss i slussen. Sist in bakom en bogserbåt, bredvid en lastbåt och slussporten som stängdes alldeles bakom vår akter.

The lock in Kiel into to canal
Fortsätt läsa ”Kielkanalen”

Kiel

We arrived in Kiel around 20 and the anchor schnapps is served as soon as we are docked at the bridge in the KYC harbour.

We managed to get a perfect place at KYC (Kiel Yacht Club) just below their historic restaurant, which according to the guidebooks we (Carina 😉) read should be a must visit.

Since it is our 32nd wedding anniversary today, which we celebrated during the crossing by eating heated leftovers, a wedding dinner at KYC is high on my wish list for tomorrow 🙂

Vi kommer till Kiel omkring kl. 20 och ankarsnapsen serveras så snart båten är förtöjd vid bryggan i KYC-hamnen.

Lyckades få en perfekt plats hos KYC ( Kiel Yacht Club) precis nedanför deras anrika restaurang, som enligt de guideböcker vi (Carina 😉) läst ska vara ett måste att besöka.

Eftersom det är vår 32:a bröllopsdag idag, som vi firat under överfarten med att äta värmda rester, så är en bröllopsmiddag hos KYC högt på min önskelista inför morgondagen 🙂

Fortsätt läsa ”Kiel”