Grenada to SVG covid-19 protocol

Now that we are going to sail up to Saint Vincent and the Grenadines (SVG), we must follow certain rules that SVG has for visitors to the country.

Nu när vi ska segla upp till Saint Vincent and the Grenadines (SVG) måste vi följa vissa regler som SVG har för besökare till landet.

Continue reading “Grenada to SVG covid-19 protocol”

Grenada, quarantine and launching Sally

After a long flight (Travel in covid-19 times), we finally arrived in Grenada and took a taxi to Grand Anse Beach Palace, the hotel where we will spend our week-long quarantine. The hotel is nicely located directly on the beach. The day we arrived, the rules changed and the hotel guests were no longer allowed to go down to the beach and swim, so we had to content ourselves with looking at the beach. First we got a room downstairs without a balcony even though we had booked with a balcony. This was because the room we would have had was not cleaned after the previous guest, but when it was ready a few hours later we was moved to the ny room 🙂. Finally, the hotel wifi worked very well all the time and we could even stream Swedish TV.

Efter en långvarig flygresa (Travel in covid-19 times) kom vi äntligen fram till Grenada och tog en taxi till Grand Anse Beach Palace, hotellet där vi ska tillbringa vår veckolånga karantän. Hotellet ligger fint direkt vid stranden. Dagen vi kom ändrades reglerna och hotellets gäster fick inte längre gå ner på stranden och bada, så vi fick nöja oss med att titta på stranden. Först fick vi ett rum på nedervåningen utan balkong fast vi hade bokat med balkong. Det berodde på att rummet vi skulle ha inte var rengort efter föregående gäst, men när det var klart några timmar senare fick vi flytta till det nya rummet 🙂 Hotellets wifi funkade utmärkt hela tiden och vi kunde till och med titta på svensk web-TV.

Our view the next week
Continue reading “Grenada, quarantine and launching Sally”

Travel in covid-19 times

It’s November and it’s time to return to Sally in Grenada. Unfortunately, the pandemic with covid-19 has picked up speed again and the number of infections is rising almost all over the world. As the number of infected people rises, more and more travel restrictions are introduced in many countries and scheduled flights are canceled. It feels like the longer we wait, the harder it will be to travel to Grenada and Sally.

We try to read about what applies, but on the one hand the rules and conditions change, on the other hand the information is not always completely unambiguous and there is room for interpretation.

Det har blivit November och det är dags att återvända till Sally på Grenada. Tyvärr har pandemin med covid-19 tagit fart igen och antalet smittade stiger över nästan hela världen. I takt med att antalet smittade stiger, införs mer och mer reserestriktioner i många länder och planerade flygningar ställs in. Det känns som att ju längre tiden går ju svårare kommer det att bli att resa till Grenada och Sally.

Vi försöker läsa på om vad som gäller, men dels ändras regler och förutsättningar, dels är inforationen inte alltid helt entydig och det finns utrymme för tolkning.

Continue reading “Travel in covid-19 times”

Haul out on Grenada

It did not turn out as we thought, that we would have spent the hurricane season in the United States. But, but, it is probably the long-distance sailing life in a nutshell, to be able to adapt to new conditions. Sally is now on land and is firmly anchored in her cradle with tie-downs around the entire boat. We have 24 concrete blocks around the boat, other boats of the same size have 6 blocks and yet most have the mast left, which we do not have.

Det blev inte som vi tänkte, att vi skulle tillbringat orkansäsongen i USA. Men, men, det är väl långseglarlivet i ett nötskal, att kunna anpassa sig efter nya förutsättnignar. Sally är nu på land och står stadigt förankrad i sin vagga med tie-downs runt hela båten. Vi har 24 betongblock runt båten, andra båtar i motsvarande storlek har 6 block och ändå har de flesta masten kvar, vilket vi inte har.

Continue reading “Haul out on Grenada”

Woburn Bay on Grenada

Now there are only three weeks left before it is time to fly home to Sweden. We have read that the airline that will take us from Grenada up to Martinique, is in crisis and very close to bankruptcy. But since it is owned by some Caribbean countries, there is hope that they will get more money so they can continue to fly. For safety, we contact our tour operator who says that the flight will go as planned. The haul out is now booked for the 2nd of July at 10, so we have about a week left to enjoy life on board Sally. We sail down to Woburn Bay where the shipyard is located and in the meantime we can both enjoy fine water and prepare Sally for beeing stored ashore.

Nu är det bara tre veckor kvar innan det är dags att flyga hem till Sverige. Vi har läst att flygbolaget som ska ta oss från Grenada upp till Martinique, är i kris och väldigt nära en konkurs. Men då det ägs av några Karibiska länder, finns det en förhoppning att de ska få mer pengar så att de kan fortsätta flyga. För säkerhets skull kontaktar vi vår researrangör som säger att flighten ska gå som planerat. Upptagningen är nu bokad till den 2:a juli kl 10, så vi har ungefär en vecka kvar att njuta av livet ombord på Sally. Vi seglar ner till Woburn Bay där varvet ligger och under tiden kan vi både njuta av fint vatten och förbereda Sally för torrsättning.

Continue reading “Woburn Bay on Grenada”