Guadeloupe

Efter Portsmouth i Dominica, seglade vi upp till de små öarna Les Saintes i södra delen av Guadeloupe och den 10:e mars förtöjde vi Sally vid en boj utanför Bourg des Saintes. När vi kommit iland fick vi alla känslan av att äntligen ha kommit till ett ställe där vi kunde njuta av ett liv iland också. Vi såg flera mysiga restauranger och barer efter vattnet, mysiga gator med fina hus. Här finns också stränder där barnbarnen kan bada utan dyning och brytande vågor.

Macrons tal är nu bara några dagar bort och vi anar ännu inte vilken påverkan det kommer att ha på oss och på alla andra som seglar här i Västindien den här säsongen. Talet kommer att göra att vi får en känsla av overklighet, att det här är inte möjligt i en modern globaliserad värld. Senare i det här inlägget skriver jag om de första konsekvenserna av talet.

After Portsmouth in Dominica, we sailed up to the small islands of Les Saintes in the southern part of Guadeloupe and on March 10, we moored Sally on a buoy outside Bourg des Saintes. When we landed we all got the feeling that we had finally come to a place where we could enjoy a life on land as well. We saw several cozy restaurants and bars by the water, cozy streets with nice houses. There are also beaches where the grandchildren can swim without swell and breaking waves.

Macron’s speech is now just a few days away and we still have no idea what impact it will have on us and everyone else sailing here in the Caribbean this season. The speech will give us a sense of unreality, that this is not possible in a modern globalized world. Later in this post I write about the first consequences of the speech.

Continue reading “Guadeloupe”