Martinique stop over

Trinidad will not open its border in time for us to leave the Caribbean before the hurricane season intensifies in August. As a result, we decided to haul out the boat at Grenada which has just opened its border. We have chosen to split the route from Sint-Maarten down to Grenada and the first stop will be St Anne on Martinique where Mirja and Håkan are with Flying Penguin. The distance is about 250 M against the current and the wind.

Trinidad kommer inte att öppna sin gräns i tid för att vi ska hinna lämna Karibien innan orkansäsongen tar fart på allvar i Augusti. Det har gjort att vi bestämt oss för att ta upp båten på Grenada som just öppnat sin gräns. Vi har valt att dela upp etappen från Sint-Maarten ner till Grenada och första anhalt blir St Anne på Martinique där Mirja och Håkan är med Flying Penguin. Dit är det ungefär 250 M mot ström och vind.

Continue reading “Martinique stop over”

Martinique and Dominica

Macrons tal till det Franska folket är 10 dagar bort när vi kommer till St Pierre. Även om ingen officiellt har pratat om stängda gränser och utegångsförbud, så har vi ändå känslan av att det kan bli stora förändringar ganska snart, dock inte med så mycket stängda gränser som det blev. Det innebär att vi så fort vi får möjlighet, handlar vi mat eller tankar diesel till båten. Vi har hört att det kallas Kuba-metoden. Vi börjar även tänka på att andra människor kan vara smittade och vi håller lite mer distans till andra än vanligt vilket inte alltid är så lätt, som här på marknaden i St Pierre där vi köpte grönsaker.

Macron’s speech to the French people is 10 days away when we arrive at St Pierre. Although no one has officially talked about closed borders and curfews, we still have the feeling that there may be major changes quite soon, though not with as many closed borders as it became. This means, that as soon as we get the opportunity, we buy food or fuel diesel for the boat. We have heard that it is called the Cuba method. We are also starting to think that other people may be infected and we keep a little more distance to others than usual which is not always easy, like here in the market in St Pierre where we bought vegetables.

Continue reading “Martinique and Dominica”

Crew change on Martinique

Dagen innan Sofia, Johan, Sixten och Klara ska komma, flyttar vi in båten till Z’Abricot Marina som är en privat båthamn 10 min med taxi från flygplatsen. Första natten ligger vi på boj och nästa dag när de ska komma har vi bokat plats vid brygga för att det ska bli enklare att få ombord alla och all packning. Hamnen ser välskött ut men har kanske inte så många besökare att det räcker till för restaurangerna vid hamnen. När vi är där är bara ena restaurangen öppen och livsmedelsaffären som ligger i bostadsområdet intill marinan var stängd på söndag.
Vi träffar PO och Annika på Sine Cura II som ska lämna båten här en månad medan de reser hem till Sverige.

The day before Sofia, Johan, Sixten and Klara arrive, we move the boat into Z’Abricot Marina, which is a private marina 10 minutes by taxi from the airport. The first night we are on a buoy and the next day when they come we have booked a berth to make it easier to get everyone and all packing on board. The harbor looks well maintained but may not have as many visitors as needed for the restaurants at the harbor. When we are there, only one restaurant is open and the grocery store located in the residential area next to the marina was closed on Sunday.
We meet PO and Annika on Sine Cura II who will leave the boat here for a month while traveling home to Sweden.

Continue reading “Crew change on Martinique”

Martinique

Det börjar bli dags att lämna Grenadinerna och segla upp till Martinique. Om två veckor är det dags för vår dotter med familj att mönstra på och Johan ska flyga tillbaka till Sverige. Det har börjat komma rapporter om corona-fall utanför Kina och frågan är vilka länder som kommer att drabbas. Än så länge verkar det inte vara någon större oro för en pandemi, även om vi pratar om kryssningsfartygen här i Karibien. På varje ö ligger det hela tiden ett eller flera stora kryssningsfartyg med passagerare från hela världen. Vi undrar hur länge till de kommer att få besöka öarna här i Karibien.

Om några veckor kommer första fallet med corona-sjuka ombord på ett kryssningsfartyg att rapporteras. Efter det dröjer det bara någon vecka till, sen är alla kryssningsfartyg förbjudna att angöra de Karibiska öarna. I mitten av mars börjar gränserna stängas och utegångsförbud införas. Men om detta är vi lyckligt ovetande än så länge.

It is time to leave the Grenadines and sail up to Martinique. In two weeks it’s time for our daughter with family to come onboard and Johan will fly back to Sweden. There are some reports of corona cases outside China and the question is which countries that will be affected. So far there seems to be no major concern about a pandemic, even though we talk about the cruise ships here in the Caribbean. On each island there is always one or more large cruise ships with passengers from all over the world. We wonder how long until they will be allowed to visit the islands here in the Caribbean.

In a few weeks, the first case of corona sick on board a cruise ship will be reported. After that it only takes another week, then all cruise ships are forbidden to touch the Caribbean islands. In mid-March, the borders will be closed and curfews will be introduced. But we are happily unaware of this so far.

Continue reading “Martinique”