Mayreau

Now the wind has decreased to 20 knots. It’s time to sail up to Mayreau and fulfill the promise of grilled lobster on the beach in Saline Bay together with Mirja and Håkan on Flying Penguin.

Nu har vinden minskat till 20 knop. Det är dags att segla upp till Mayreau och infria löftet om grillad lobster på stranden i Saline Bay tillsammans med Mirja och Håkan på Flying Penguin.

Fortsätt läsa ”Mayreau”

Windy New Year’s Eve

On New Year’s Eve, it started to blow more and the gusts had gale force. It started to get bumpy at the anchorage on the Tobago Cays and before lunch most of the boats had left the anchorage. The wind would increase further during the day and reach gale force at night.

På Nyårsafton började det blåsa mer och vindbyarna hade kulingstyrka. Det började bli guppigt vid ankringen på Tobago Cays och innan lunch hade de flesta båtar lämnat ankringen. Vinden skulle öka ytterligare under dagen och nå kulingstyrka natten till kvällen.

Fortsätt läsa ”Windy New Year’s Eve”