Storm

June 18

Today storm have been promised again, and now also over IJmuiden where we are. Shortly after midnight, it started to blow, and it became a rocky and rather sleepless night despite the fact that we are in a safe harbor. It thundered a lot and the rain poured down.

Idag har det utlovats storm igen, och nu även över IJmuiden där vi är. Strax efter midnatt började det blåsa, och det blev en gungig och ganska sömnlös natt trots att vi ligger i en trygg hamn. Det åskade en hel del och regnet vräkte ned.

Fortsätt läsa ”Storm”

Amsterdam

June 6

It starts with us missing the bus. We are in good time and Jonas will only pay the port fee in the vending machine while I go on to the bus. But the vending machine that was there yesterday is gone. It turns out that they are just starting up a new booking / payment system with an app. He has to download the app, and as the first trial customer, Jonas will show everyone in the office how it works while the installer explains. It had to be the next bus in 30 minutes.

Det börjar med att vi missar bussen. Vi är i god tid och Jonas ska bara betala hamnavgiften i automaten medans jag går vidare mot bussen. Men automaten som fanns där igår är borta. Visar sig att de ska precis köra igång ett nytt boknings/betalsystem med en app. Det blir till att ladda ner appen, och som första försökskund ska Jonas visa alla på kontoret hur det fungerar medans installatören förklarar. Det fick bli nästa buss om 30 minuter.

Fortsätt läsa ”Amsterdam”

IJmuiden

June 4

We arrive at IJmuiden at 5 pm and two large cruise ships are moored in the estuary opposite the marina we are on our way to. It is a large marina with plenty of places and it looks like it has been excavated just behind the beach on the south side in the mouth of the watercourse IJ. IJ leads into Amsterdam and the water IJmeer which is part of the large embankment that exists in the Netherlands.

Vi kommer fram till IJmuiden kl.17 och två stora kryssningsfartyg är förtöjda i flodmynningen mitt emot marinan vi är på väg till. Det är en stor marina med gott om platser och den ser ut att vara utgrävd precis bakom stranden på södra sidan i mynningen av vattnendraget IJ. IJ leder in till Amsterdam och vattnet IJmeer som är en del av den stora invallning som finns i Nederländerna.

Fortsätt läsa ”IJmuiden”