Petit Saint Vincent and Mopion

We visit Mopion, a tiny sandy island in the reef north of Petit Saint Vincent. As so often this season, we sail in company with Mirja and Håkan on Flying Penguin from Stockholm. It will be some nice days with lots of sun and snorkeling on the reef.

Vi besöker Mopion, en pytteliten sandö i revet norr om Petit Saint Vincent. Som så ofta den här säsongen seglar vi i sällskap med Mirja och Håkan på Flying Penguin från Stockholm. Det blir några fina dagar med mycket sol och snorkling.

Mopion with the umbrella
Fortsätt läsa ”Petit Saint Vincent and Mopion”

Christmas on Union Island

Now there are only a few days left until Christmas Eve that we had first planned to celebrate on Petit Saint Vincent. But there we are not allowed to go ashore because the whole island is a resort that has different quarantine rules than the rest of the country. Instead, we’ll be celebrating somewhere on Union Island.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton och vi hade först tänkt fira jul på Petit Saint Vincent. Där får vi inte gå iland eftersom hela ön är en resort som har andra karantänregler än övriga landet. Istället ska vi fira någonstans på Union Island.

Rainbow over Sally, photo by Flying Penguin
Fortsätt läsa ”Christmas on Union Island”