Etikett: Portugal

 • Night sailing to Lagos

  Night sailing to Lagos

  We sail the last leg to Lagos without stopping on the way. It is about 120 distance minutes (220 km) there and we can set a course directly to Lagos, there are no obstacles on the way. We adapt the route a bit according to how the wind will blow along the way, it will […]

 • Nattsegling till Lagos

  Nattsegling till Lagos

  Vi seglar sista sträckan till Lagos utan stopp på vägen. Det är ungefär 120 distansminuter (220 km) dit och vi kan sätta kurs direkt på Lagos, det finns inga hinder på vägen. Vi anpassar rutten lite efter hur vinden ska blåsa längs vägen, det ska blåsa mer ju längre söderut man seglar. Strategin är att […]

 • Vilamoura and IKEA

  Vilamoura and IKEA

  We get a nice day sailing from Lagos to Vilamoura, just under 30 nautical miles. At the pontoon where we end up, there are almost only motorboats without anyone living onboard. It’s a pity, we like living ports where people live in their boats.

 • Vilamoura och IKEA

  Vilamoura och IKEA

  Vi får en fin dagssegling från Lagos till Vilamoura, knappt 30 sjömil. Vid bryggan där vi hamnar, ligger nästan bara motorbåtar som inte är bebodda. Lite synd, vi gillar levande hamnar där det bor folk i sina båtar.

 • Hard time in Lagos

  Hard time in Lagos

  We return to Lagos at the end of September after a wonderful summer at home in Sweden. We have had time to spend with relatives and friends, vaccinated ourselves against covid 2 times. Now we are eager to sail again.

Med kraft från WordPress.com.