What was that? and La Palma

20 september 2019

Lämnar Porto Santo idag för två dagars segling till La Palma, en av de mindre Kanarieöarna. Det blir så nära perfekt segling som det bara går. Börjar med motorgång och vi passar på att bada.

Leaves Porto Santo today heading to La Palma, one of the smaller Canary Islands and it will take us 2 days of sailing to get there. It gets as close to perfect sailing as possible. While motoring we take the opportunity to jump into the water.

Flyter lätt på 2000m djup
Continue reading “What was that? and La Palma”

Bays of Galicia, so wonderful

15 July 2019

Idag åker vi vidare in till nästa vik i Ria de Muros. Vi fortsätter med svajankring och har byn Muros på lagom jolleavstånd. Sally är en nästan osynlig prick nedanför det gröna berget på det nedersta kortet.

Today we move on to the next bay in Ria de Muros. We continue with sway anchorage and have the village of Muros within reach for the dinghy. Sally is an almost invisible dot below the green mountain on the bottom photo.

Continue reading “Bays of Galicia, so wonderful”

Wonderful Galicia and its bays

14 July 2019

Kastar loss igen och rundar Faro de Finisterre, Spaniens västligaste punkt. Romarna trodde att det här var jordens västligaste punkt, och att världen var över här.  Därav namnet, finis terrae som betyder “slutet på jorden” på latin. Vi hade tänkt att runda udden och lägga oss i viken innanför, men seglingen var så härlig att vi bestämde oss för att fortsätta lite längre.

Casts off again and rounds Faro de Finisterre, Spain’s westernmost point. The Romans believed that this was the westernmost point of the earth, and that the world ended here. Hence the name, finis terrae which means “the end of the earth” in Latin. We had intended to round the cape and lay in the bay inside, but the sailing was so lovely that we decided to continue a little further.

Continue reading “Wonderful Galicia and its bays”

Costa da Morte or Coast of death

9 July 2019

Spaniens nordvästra hörn, norr om Portugal med kust ut mot Atlanten, kallas Costa da Morte. Det är lätt att förstå när man ser dessa klippor och vet att det ofta blåser hårt just runt hörnet här uppe. Många gamla skepp har förlist här.

The northwest corner of Spain, north of Portugal with a coast to the Atlantic, is called Costa da Morte. It is easy to understand when you see these cliffs and know that it often blows hard just around the corner up here. Many old ships have been lost here.

Continue reading “Costa da Morte or Coast of death”

Boom bang

14 July 2019

We started the trip from Camarinas in Ria de Camarinas under a cloudy sky with light wind from NNE (8-10 knots). We got a pleasant sail out of the ria and then we should change course to SW to round Punta de Sualba before going south to pass Finisterre. Out in the open sea there was a 2 m swell rolling in from NW causing a lot of rolling motion resulting in flapping sails since the wind was to light to keep the pressure while going downwind. Continue reading “Boom bang”