Blue Lagoon on St Vincent

A while ago, the watermaker broke down and luckily it was possible to fix it. In the long run, spare parts are needed to make a more permanent repair. The only place nearby we could send the parts to was the Horizon Yacht Service in the Blue Lagoon on St Vincent.

För ett tag sen gick watermakern sönder och som tur var gick det att laga den. På sikt behövs det reservdelar för att göra en mer permanent reparation. Det enda stället i närheten som vi kunde skicka delarna till var Horizon Yacht Service i Blue Lagoon på St Vincent.

Continue reading “Blue Lagoon on St Vincent”