Christmas on Union Island

Now there are only a few days left until Christmas Eve that we had first planned to celebrate on Petit Saint Vincent. But there we are not allowed to go ashore because the whole island is a resort that has different quarantine rules than the rest of the country. Instead, we’ll be celebrating somewhere on Union Island.

Nu är det bara några dagar kvar till julafton och vi hade först tänkt fira jul på Petit Saint Vincent. Där får vi inte gå iland eftersom hela ön är en resort som har andra karantänregler än övriga landet. Istället ska vi fira någonstans på Union Island.

Rainbow over Sally, photo by Flying Penguin
Continue reading “Christmas on Union Island”

Quarantine on Union Island

We left Tyrell Bay on Carriacou in the morning and sailed in light wind up to Union Island. The last bit we used the engine. Union Island belongs to Saint Vincent and the Grenadines and that means changing the guest flag and hoisting the yellow Q flag under the country’s guest flag to show that we have not yet cleared into the country, extra important now during the pandemic.

Vi lämnade Tyrell Bay på Carriacou på förmiddagen och segalde i svag vind upp till Union Island. Sista biten använder vi motorn. Union Island hör till Saint Vincent and the Grenadines och det innebär byte av gästflagga samt hissa den gula Q-flaggan under landets gästflagga för att visa att vi ännu inte har klarerat in i landet, extra viktigt nu under pandemin.

Continue reading “Quarantine on Union Island”

Grenada to SVG covid-19 protocol

Now that we are going to sail up to Saint Vincent and the Grenadines (SVG), we must follow certain rules that SVG has for visitors to the country.

Nu när vi ska segla upp till Saint Vincent and the Grenadines (SVG) måste vi följa vissa regler som SVG har för besökare till landet.

Continue reading “Grenada to SVG covid-19 protocol”

PSV and Union Island

Petit Saint Vincent är en riktig liten pärla i Grenadinerna, skyddad ankring på 3-4 meters djup med ljus korallsand under båten, sköldpaddor som kommer upp och andas 3 andetag innan de dyker ner igen för att äta från botten. Bir man sugen på att äta på restaurang, tar man jollen 100 m till PSV där det finns en fin men dyr liten restaurang vid stranden där man kan avnjuta en middag medan solen går ner.

Petit Saint Vincent is a real little gem in the Grenadines, protected anchorage at 3-4 meters depth with light coral sand under the boat, turtles that come up and breathe 3 breaths before diving down again to eat from the bottom. If you crave eating at a restaurant, take the dinghy 100 m to PSV where there is a nice but expensive little restaurant on the beach where you can enjoy a dinner while the sun goes down.

Continue reading “PSV and Union Island”

Mayreau and Union Island

De här öarna ligger strax väster om Tobago Cays i mitten av det område som kallas Grenadinerna. I det här området finns många fina ankringsplatser och rev.

These islands are located just west of Tobago Cays in the middle of the area known as the Grenadines. In this area there are many nice anchorages and reefs.

Continue reading “Mayreau and Union Island”