Time to leave the Grenadines

We plan to leave the Grenadines from Bequia. In addition to being a nice place to be at, it is possible to check out from the country and it is possible to do a PCR test before sailing to Antigua..

Vi planerar att lämna Grenadinerna från Bequia. Förutom att det är ett fint ställe att vara på, går det att checka ut från landet och det går att göra PCR-test inför seglingen till Antigua.

View to north from Spring View
Fortsätt läsa ”Time to leave the Grenadines”

Tobago Cays one more time

Before leaving the Grenadines we wanted to return to the Tobago Cays and experience the islands, the atmosphere and enjoy a lobster grilled at Romeo’s Beach Restaurant on Petit Rameau, they are so good.

Innan vi lämnar Grenadinerna ville vi återvända till Tobago Cays och uppleva öarna, stämningen och njuta av en lobster grillad på Romeo’s Beach Restaurant på Petit Rameau, de är så goda.

Fortsätt läsa ”Tobago Cays one more time”

Mustique

Before we leave the Grenadines for this time, we want to sail to Mustique. It is a privately owned island where several famous people have houses. In normal cases, boat guests are welcome to the island, even during the pandemic. However, they had a major outbreak of corona after Christmas and New Year’s weekend with subsequent restrictions. Now it has not been possible to get completely clear information if they receive visiting boats or not. So we sail there a bit on a chance, if they do not allow us to land, it is close to sailing to Bequia.

Innan vi lämnar Grenadinerna för den här gången vill vi segla till Mustique. Det är en privatägd ö där flera kända personer har hus. I vanliga fall är båtgäster välkomna till ön, även under pandemin. De hade dock ett större utbrott av corona efter jul och nyårshelgen med påföljande restriktioner. Nu har det inte gått att få helt klara besked om de tar emot besökande båtar eller inte. Så vi seglar dit lite på en chansning, tillåter de oss inte att komma iland, är det nära att segla till Bequia.

Fortsätt läsa ”Mustique”

Blue Lagoon on St Vincent

A while ago, the watermaker broke down and luckily it was possible to fix it. In the long run, spare parts are needed to make a more permanent repair. The only place nearby we could send the parts to was the Horizon Yacht Service in the Blue Lagoon on St Vincent.

För ett tag sen gick watermakern sönder och som tur var gick det att laga den. På sikt behövs det reservdelar för att göra en mer permanent reparation. Det enda stället i närheten som vi kunde skicka delarna till var Horizon Yacht Service i Blue Lagoon på St Vincent.

Fortsätt läsa ”Blue Lagoon on St Vincent”

Beautiful Bequia

Now it’s time to wait for the delivery of the spare parts to the water maker. Since we could only arrange a recipient at St. Vincent we anchor in Port Elizabeth on Bequia. From there it is only a few hours up to the St. Vincent and the Blue Lagoon. Bequia is a good base here in the Grenadines, here is a lot of boat service if you need, there are many nice restaurants, good anchorage and the opportunity to check in and out of the country and many different places to hike to.

Nu är det dags att vänta på leveransen av reservdelarna till watermakern. Eftersom vi bara kunde ordna en mottagare på St Vincent ankrar vi vid Port Elisabeth på Bequia, därifrån är det bara några timmar upp till St Vincent och Blue Lagoon. Bequia är en bra bas här i Grenadninerna, här finns en hel del båtservice om man behöver, det finns många trevliga restauranger, bra ankring och möjlighet att checka in och ut ur landet och många olika ställen att vandra till.

Fortsätt läsa ”Beautiful Bequia”