Travel in covid-19 times

It’s November and it’s time to return to Sally in Grenada. Unfortunately, the pandemic with covid-19 has picked up speed again and the number of infections is rising almost all over the world. As the number of infected people rises, more and more travel restrictions are introduced in many countries and scheduled flights are canceled. It feels like the longer we wait, the harder it will be to travel to Grenada and Sally.

We try to read about what applies, but on the one hand the rules and conditions change, on the other hand the information is not always completely unambiguous and there is room for interpretation.

Det har blivit November och det är dags att återvända till Sally på Grenada. Tyvärr har pandemin med covid-19 tagit fart igen och antalet smittade stiger över nästan hela världen. I takt med att antalet smittade stiger, införs mer och mer reserestriktioner i många länder och planerade flygningar ställs in. Det känns som att ju längre tiden går ju svårare kommer det att bli att resa till Grenada och Sally.

Vi försöker läsa på om vad som gäller, men dels ändras regler och förutsättningar, dels är inforationen inte alltid helt entydig och det finns utrymme för tolkning.

Fortsätt läsa ”Travel in covid-19 times”

Lisbon and Sweden

29 juli 2019

Vi lämnade Porto igår och hade en bra segling hit till Lissabon. Lite dimma, vi är ju i Portugal :), men också möjlighet att sätta vår nya gennaker igen. Provade även fiskelyckan, men tyvärr, ingen fångst idag heller.

We left Porto yesterday and had a good sailing to Lisbon. A little fog, we are in Portugal :), but also the opportunity to use our new gennaker again. Tried the fishing luck too, but unfortunately, no catch today either.

Fortsätt läsa ”Lisbon and Sweden”

The day of contrasts

Finally, and very fast, came May 19, when we planned to sail away. Were we done with everything? Absolutely not! Lucky we had listened to other long-distance sailors, who said that the only way to get away is to set a date and then go regardless of the finish or not. The rest is allowed to get fixed on the way. Otherwise, we would probably have stayed home a few more weeks, at least.

But now the day to leave was here. After many years of dreams and long-term planning, and last year’s more detailed planning, it was time. First we wanted a traditional farewell party. Is there an English word for ”avseglarfest”?

Äntligen, och väldigt snabbt kom 19 maj, när vi enligt plan skulle segla iväg. Var vi klara med allt? Absolut inte! Tur vi hade lyssnat på andra långfärdsseglare, som sagt att ända sättet att komma iväg är att bestämma ett datum och då åka oavsett färdig eller inte. Resten får fixa sig på vägen. Annars hade vi nog varit kvar hemma några veckor till, minst.

Men nu var dagen här. Efter många års drömmar och långsiktiga planeringar, och sista årets mer detaljerade planering var det dags. Först ville vi ha en traditionsenlig avseglingsfest.

Fortsätt läsa ”The day of contrasts”