Etikett: Swedish

 • Elsystem, del 1 – Grunder

  Elsystem, del 1 – Grunder

  I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektriska system och begreppen likspänning och växelspänning. För att artikeln inte skulle bli så omfattande har jag brutit ut de delar som handlar om Ohm’s lag Hur man använder en multimeter Fördjupad beskrivning av växelspänningsystem

 • Elsystem, del 1 – Ohms lag

  I den här artikeln kan du läsa om de grundläggande egenskaperna för elektrisk spänning, ström och resistans och Ohm’s lag som beskriver det matematiska sambandet mellan de tre storheterna.

 • Elsystem, del 1 – Mer om växelspänning

  I den här artikeln kan du läsa mer om de olika former av växelspänningssystem som används i Europa och USA.

 • Elsystem, del 1 – Multimetern

  I den här artikeln kan du läsa om du använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström. Jag skulle vilja påstå att det är ditt viktigaste mätinstrumentet för att kunna felsöka elsystemet.

 • Elsystem, del 2 – Översikt

  Elsystem, del 2 – Översikt

  I den här och nästa 2 artiklar gör jag en beskrivning av ett elsystem avsett för en långfärdsutrustad nyare båt kring 40-60 fot med möjlighet att ansluta 12V, 24V och 230V utrustning. Den här artikeln innehåller en översiktlig beskrivning av elsystemet med dess komponenter och faktorer som påverkar dess konstruktion.