Building a targa arch

Since I received questions about the targa arch that we built before the Atlantic sailing, it feels justified to write an article about it on the blog. Then those who are interested can take part in our design choices, the drawing and our experiences from the construction and the use.

Eftersom jag fått frågor om targabågen som vi byggde inför Atlant-seglingen, så känns det motiverat att skriva en artikel om det på bloggen. Då kan de som är intresserade ta del av våra designval, ritningen och våra erfarenheter från bygget och användningen.

Continue reading “Building a targa arch”