Tobago Cays one more time

Before leaving the Grenadines we wanted to return to the Tobago Cays and experience the islands, the atmosphere and enjoy a lobster grilled at Romeo’s Beach Restaurant on Petit Rameau, they are so good.

Innan vi lämnar Grenadinerna ville vi återvända till Tobago Cays och uppleva öarna, stämningen och njuta av en lobster grillad på Romeo’s Beach Restaurant på Petit Rameau, de är så goda.

Fortsätt läsa ”Tobago Cays one more time”

Windy New Year’s Eve

On New Year’s Eve, it started to blow more and the gusts had gale force. It started to get bumpy at the anchorage on the Tobago Cays and before lunch most of the boats had left the anchorage. The wind would increase further during the day and reach gale force at night.

På Nyårsafton började det blåsa mer och vindbyarna hade kulingstyrka. Det började bli guppigt vid ankringen på Tobago Cays och innan lunch hade de flesta båtar lämnat ankringen. Vinden skulle öka ytterligare under dagen och nå kulingstyrka natten till kvällen.

Fortsätt läsa ”Windy New Year’s Eve”

Tobago Cays

Soon it will be New Year’s Eve and we have planned to celebrate with grilled Lobster together with Håkan and Mirja at Flying Penguin. Preferably out on the Tobago Cays at Romeo’s Beach BBQ on Petit Bateau.

Snart är det nyårsafton och det har vi planerat att fira med grillad Lobster tillsammans med Håkan och Mirja på Flying Penguin. Helst ute på Tobago Cays hos Romeo’s Beach BBQ på Petit Bateau.

Romeo’s Beach BBQ on Tobago Cays
Fortsätt läsa ”Tobago Cays”