What was that? and La Palma

20 september 2019

Lämnar Porto Santo idag för två dagars segling till La Palma, en av de mindre Kanarieöarna. Det blir så nära perfekt segling som det bara går. Börjar med motorgång och vi passar på att bada.

Leaves Porto Santo today heading to La Palma, one of the smaller Canary Islands and it will take us 2 days of sailing to get there. It gets as close to perfect sailing as possible. While motoring we take the opportunity to jump into the water.

Sen blir det fin vind, bra fart och inga vågor att tala om 🙂

Later on the wind increases and we do good speed and have no waves to worry about 🙂

Då plötslig…. smackabonk rätt på fören…. har vi kört på något eller vad var det?
Vatten väller över fördäcket, en monstervåg!, men det finns ju inga vågor!
Vid sidan av båten ser vi en stor brun vattenvirvel glida förbi, flera meter i diameter. Vad har hänt? Körde vi på en säck lera? Men varför vågen över fördäck?
Jonas kollar så inget vatten läcker in och sen står vi och kliar oss i huvudet. Då plötsligt ser vi en sidofena vinka till oss bakom båten, och strax därefter en stor stjärtfena komma upp och försvinna ner. Det var en val!!!
Vi gissar att den låg och sov mitt i vår kurs och att vi väckte den när vi kom seglandes och att den smällde till oss med stjärtfenan när den skulle ta sig ur vägen och att den ”sket på sig” av överraskningen.
Allt gick så fort så tyvärr inga bilder. Men hädanefter ska mobilen ligga klar i sittbrunnen.
Därefter har vi en härlig segling med fantastiska nätter. Vintergatan är magisk ute till havs när nätterna är så här klara.

Then suddenly …. smackabonk right on the bow …. have we collide with something or what was it?
Water pours over the fore deck, a monster wave !, but there are no waves!
Next to the boat we see a large brown water swirl slip by, several meters in diameter. What has happened? Did we run on a sack of mud? But why the wave over the fore deck?
Jonas checks for water leaks in the front and then we stand scratching our heads. Then suddenly we see a big whale fin waving to us behind the boat, and shortly thereafter a large tail of a whale. It was a whale !!!
We guess that it was asleep in front of us and that we woke it up when we come closer. When it tried to get out of the way, it slapped us with the tail fin whe and in the exitement it let go of some poo.
Everything went so fast so unfortunately no pictures. But from now on, the mobile should be ready in the cockpit.
Then we have a wonderful sailing with fantastic nights. The Milky Way is magically out at sea when the nights are so clear.

La Palma

Efter två dygn kommer vi till La Palma och väljer att lägga till i närmaste hamn som är huvudstaden på ön, Santa Cruz. Hamnen ligger avskild från staden av ett nästan tomt köpcenter och det är mycket svall trots de nya portarna. Det är en välskött hamn med trevlig personal, men färjeterminalen och avskildheten gör vi upplevde det som ganska omysigt ställe att ligga på. Santa Cruz är en trevlig stad som känns ”stor och internationell” på något sätt, trots sin litenhet. Antagligen för att det på shoppinggatan finns flera märkesbutiker sida vid sida om de lokala småbutikerna.

After two days we arrive at La Palma and choose to enter the nearest port which is the capital of the island, Santa Cruz. Despite the new gate in the entrance, there is still a lot of swell in the harbor that is separated from the city by an almost empty shopping mall. The harbor is a well maintained with nice staff, but we did experience the ferry terminal and the seclusion as a rather uncomfortable place to stay on. Santa Cruz is a nice city that feels ”big and international” in some way, despite its smallness. Probably because the shopping street have several brand stores side by side with the local small shops.

De flesta Kanarieöarna har en grön sida och en torr sida, och det märks mycket tydligt här på La Palma, även om den är grönare än många andra.

Most of the Canary Islands have a green side and a dry side, and it is very clear here at La Palma, although it is greener than many others.

Torrt
Grönt

Santa Cruz ligger dock på den fuktiga gröna sidan, och under vår vecka här är det nästan alltid molnigt och fuktigt eller regn i luften.

However, Santa Cruz is on the damp green side, and during our week here it is almost always cloudy and humid or rain in the air.

Regnet bjuder i alla fall på en magnifik regnbåge

Hemma i Sverige ändrar sig ju vinden ofta och kan byta riktning flera gånger under en dag. Men här nere är vädret mer stabilt. Över Azorerna ligger oftast ett högtryck som skickar ner en fuktig nordostvind mot Kanarieöarna. När den vinden möter de höga öarna stiger den, kyls av, och bildar moln och dimma som lägger sig som en fuktig filt över de norra och höglänta delarna av öarna.

At home in Sweden the wind changes frequently and can change direction several times during one day. But down here the weather is more stable. Across the Azores there is usually a high pressure that sends down a humid northeasterly wind towards the Canary Islands. When that wind meets the high islands, it rises, cools, and forms clouds and fog that settles as a damp blanket over the northern and high-lying parts of the islands.

Mest märks det här på La Palma, som ligger långt västerut. Lanzarote och Fuerteventura som ligger längre österut, och är lägre, får mindre av den här fuktiga vinden och är därmed torrare. De får däremot mer vind och sand från Sahara och Fuerteventura har därför fantastiska vita sandstränder.

This is most noticeable here on La Palma, which is far west. Lanzarote and Fuerteventura, which are further east, and are lower, receive less of this humid wind and are therefore drier. On the other hand, they get more wind and sand from the Sahara and therefore Fuerteventura has fantastic white sand beaches.

På La Palma känns det däremot nästan som om man skulle vara i regnskog,

At La Palma, on the other hand, it almost feels like one would be in a rainforest,

och en mycket märklig upplevelse är att åka den långa tunneln genom berget som skiljer nordöstra delen av ön, från den sydvästra. ”Tidsresan” kallade lokalborna den. Man har ofta 20 grader och regn när man kör in, …

and a very strange experience is to drive the long tunnel through the mountain that separates the northeastern part of the island, from the southwest. The ”time travel” the locals called it. You often have 20 degrees and rain when you drive in, …

… och 30 grader och klarblå himmel när man kommer ut. Och tvärtom förstås när man åker åt andra hållet.

… and 30 degrees and clear blue sky when you come out. And on the contrary, of course, when you go the other way.

Molnen stannar lydigt på andra sidan

Bananer, bananer, bananer! Har aldrig sett så stora odlingar någonstans.

Bananas, bananas, bananas! Have never seen such large crops anywhere.

Kändes som halva ön bestod av bananodlingar

På våra bilutflykter passar vi på att bada både i naturliga lava-pooler och på fina stränder.

On our car excursions we take the opportunity to swim in both natural lava pools and fine beaches.

Jonas tittar längtansfullt ut över havet där bara vatten finns mellan honom och Karibien. Snart så….

Jonas looks longingly over the sea where there is only water between him and the Caribbean. Soon….

Här ser ni var vi befinner oss, den blå pricken på kraterns kant, när …

Here you see where we are, the blue dot on the crater’s edge, when …

… vi tittar ut över mäktiga berg och djupa dalgångar, och gillar man att vandra måste ön vara idealisk.

… we look out over mighty mountains and deep valleys, and if you like to hike, the island must be ideal.

Kratern
En lätt del av en vandringsstig
Var glad för alla innerkurvor jag fick!!!

La Palma har en historia långt tillbaka med Kuba, och det märks bl.a. på deras färgglädje. Det är mycket färg på alla öar, men här är det extra mycket.

La Palma has a long history with Cuba, and this is evident in their color delight. There is a lot of color on all the islands, but here is a lot.

Tazarcorte
Tror jag ska stjäla den här idén

La Palma har höga berg,

La Palma has high mountains

Högsta punkten för oss

väldigt klar fin luft och är fritt från föroreningar av ljus från civilisationen. Med andra ord gatljus, hus osv. Det är ett Mekka för astronomer och det finns därför flera observatorier och teleskop här, bl.a. världens största spegelteleskop.

very clear fine air and is free from the pollution of light from civilization. In other words, street lights, houses, etc. It is a Mecca for astronomers and therefore there are several observatories and telescopes here, including the world’s largest mirror telescope.

Det är förbjudet att köra bil hit upp på nätterna, för att inte förstöra med sina billjus. Men det finns anordnade utflykter om man vill studera stjärnhimlen. Vi har nog lika fin stjärnhimmel under våra nattliga seglingar, men det skulle vara intressant att ha en kunnig astronom vid sin sida någon gång. Så vid nästa resa hit kanske..

Det var allt från ” La Isla Bonita” som ön även kallas.

Nu vidare mot Gomera

It is forbidden to drive a car up here at night, so as not to pollute the air with its car lights. But there are organized excursions if you want to study the starry sky. We probably have as nice starry skies during our nightly sailing, but it would be interesting to have a knowledgeable astronomer at your side sometimes. So on the next trip here maybe ..

Thats all from ”La Isla Bonita” that the island is also called.

Now on to Gomera