Position

We use the tracking service from PredictWind and it can only register the current position. Since we started the service when we was in Boulogne-sur-mer it does not display where we have been before that 😦

Vi använder en positionstjänst från PredicWind och den kan tyvärr bara registrera nuvarande position. Eftersom vi inte kom igång med tjänsten förrän i Boulogne-sur-mer visar den inte var vi varit före det 😦