Elsystem

Den här sidan visar alla artiklar som hör till artikelserien om Elsystem ombord på en segelbåt.

Elsystem, del 1 – Grunder

I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektriska system och begreppen likspänning och växelspänning. För att artikeln inte skulle bli så omfattande har jag brutit ut de delar som handlar om Ohm’s lag Hur man använder en multimeter Fördjupad beskrivning av växelspänningsystem

Elsystem, del 1 – Ohms lag

I den här artikeln kan du läsa om de grundläggande egenskaperna för elektrisk spänning, ström och resistans och Ohm’s lag som beskriver det matematiska sambandet mellan de tre storheterna.

Elsystem, del 1 – Multimetern

I den här artikeln kan du läsa om du använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström. Jag skulle vilja påstå att det är ditt viktigaste mätinstrumentet för att kunna felsöka elsystemet.

Elsystem på en långfärdsbåt

Elsystemet är ett av de viktigaste systemen på en båt och i takt med att vi använder mer och mer elektrisk utrustning ombord ökar behovet av el. I de här artiklarna har jag ambitionen att skriva om elsystem, så att de flesta som är intresserade, kan […]

Med kraft från WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: