Elsystem

Den här sidan visar alla artiklar som hör till artikelserien om Elsystem ombord på en segelbåt.

Elsystem, del 1 – Grunder

I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektriska system och begreppen likspänning och växelspänning. För att artikeln inte skulle bli så omfattande har jag brutit ut de delar som handlar om Ohm’s lagHur man använder en multimeterFördjupad beskrivning av växelspänningsystem

Elsystem, del 1 – Ohms lag

I den här artikeln kan du läsa om de grundläggande egenskaperna för elektrisk spänning, ström och resistans och Ohm’s lag som beskriver det matematiska sambandet mellan de tre storheterna.

Elsystem, del 1 – Multimetern

I den här artikeln kan du läsa om du använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström. Jag skulle vilja påstå att det är ditt viktigaste mätinstrumentet för att kunna felsöka elsystemet.

Elsystem, del 2 – Översikt

I den här och nästa 2 artiklar gör jag en beskrivning av ett elsystem avsett för en långfärdsutrustad nyare båt kring 40-60 fot med möjlighet att ansluta 12V, 24V och 230V utrustning. Den här artikeln innehåller en översiktlig beskrivning av elsystemet med dess komponenter och faktorer…

Elsystem, del 2 – Dimensionera kablar

När man planerar ett elsystem är det viktigt att känna till hur grova kablarna måste vara för att de inte värmas upp av strömmen de ska transportera. Det kan också vara bra att kunna kontrollera om ett befintligt elsystem har rätt dimensionerade kablar. Som tur är…

Elsystem, del 3 – Delsystemen

I den här artikeln går jag igenom huvudkretsarnas konstruktion och funktion i de elektriska delsystemen. Artikeln beskriver också flera av komponenterna och kretsarna i delsystemen i separata bilagor. Det gör den här artikeln till den mest omfattande i serien.

Elsystem, del 3 – Elektrisk krets

Vad är en elektrisk krets? En elektrisk krets består av ett antal elektriska komponenter som är ihopkopplade med elektriska ledare så att de bildar en elektrisk krets. För att det ska hända något i kretsen måste det finnas en elektrisk spänningskälla ansluten i kretsen.

Elsystem, del 3 – Generator och laddning

I den här artikeln beskrivs hur en 12V eller 24V likströmsgenerator fungerar samt hru man gör för att ladda batterier i olika kretsar med samma generator. Du kan också läsa om s.k ”Load dump” och belastningen av generatorn vid laddning av litium-batterier.

Elsystem, del 3 – Batterier och laddning

Det finns många olika typer av laddningsbara batterier som kan användas i båtar. I den här artikeln går jag igenom hur de vanligaste batterisorterna fungerar, hur de kan kopplas samman och hur de laddas för bäst livslängd.

Elsystem, del 3 – Batteritermer

Det finns flera olika begrepp som används i batterisammanhang och den här artikeln hittar du en förklaring till de vanligaste begreppen.

Elsystem, del 3 – Fakta blybatterier

Den här typen av batterier har funnits i över hundra år och är en väl beprövad teknik. De här batterierna kännetecknas av att de har hög effekt, dvs kan leverera hög ström i förhållande till sitt energiinnehåll.

Elsystem, del 3 – Fakta litiumjon-batterier

Den här typen av laddningsbara batterier har funnits sen slutet av 70-talet och baseras på litium-joner som lagras i molekylskikt i plus- respektive minus-polen. Därav namnet litiumjon-batterier. Jämfört med bly-batterier är de lättare, laddas fortare och har fler laddningscykler.

Elsystem, del 3 – Batterijämförelse

I den här tabellen har jag sammanställt några olika egenskaper för de vanligaste typerna av batterier som används ombord på båtar idag. Siffrorna är ungefärliga eftersom det finns en del variationer mellan tillverkare. Jag har även tagit fram en tabell man kan använda för att livscykelkostnaden…

Elsystem, del 3 – Batterival i delsystemen

I den här artikeln skriver jag om några olika saker som påverkar vilken typ av batteri och hur stor batterikapacitet som kan behövas för olika ändamål ombord. Här finns information om typisk elförbrukning, hur mycket elproduktion som behövs samt en motivering av batterivalet i de olika…

Elsystem, del 3 – Koppla Batteribanken

Ofta behöver man mer kapacitet än vad som finns i ett batteri och det löser man genom att parallellkoppla flera batterier. Behöver delsystemet högre spänning än vad ett batteri har, löser man det genom seriekoppling av batterier. I den här artikeln lär du dig hur batteribanken…

Elsystem, del 3 – Batterieladdare

Det finns flera olika laddare ombord som används för att ladda batterier från olika energikällor som generator på motor, landström, solpaneler, vindkraftverk, släpgenerator eller elverk. Det blir lätt komplicerade elinstallationer med olika laddare som ska samarbeta om laddningen av de så viktiga och dyrbara batterierna. Den…

Elsystem på en långfärdsbåt

Elsystemet är ett av de viktigaste systemen på en båt och i takt med att vi använder mer och mer elektrisk utrustning ombord ökar behovet av el. I de här artiklarna har jag ambitionen att skriva om elsystem, så att de flesta som är intresserade, kan…

Annons

Webbplats drivs med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: