Elsystem

Den här sidan visar alla artiklar som hör till artikelserien om Elsystem ombord på en segelbåt.

Elsystem, del 1 – Grunder

I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektriska system och begreppen likspänning och växelspänning. För att artikeln inte skulle bli så omfattande har jag brutit ut de delar som handlar om Ohm’s lag Hur man använder en multimeter Fördjupad beskrivning av växelspänningsystem

Elsystem, del 1 – Ohms lag

I den här artikeln kan du läsa om de grundläggande egenskaperna för elektrisk spänning, ström och resistans och Ohm’s lag som beskriver det matematiska sambandet mellan de tre storheterna.

Elsystem, del 1 – Multimetern

I den här artikeln kan du läsa om du använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström. Jag skulle vilja påstå att det är ditt viktigaste mätinstrumentet för att kunna felsöka elsystemet.

Elsystem, del 2 – Översikt

I den här och nästa 2 artiklar gör jag en beskrivning av ett elsystem avsett för en långfärdsutrustad nyare båt kring 40-60 fot med möjlighet att ansluta 12V, 24V och 230V utrustning. Den här artikeln innehåller en översiktlig beskrivning av elsystemet med dess komponenter och faktorer […]

Elsystem, del 2 – Dimensionera kablar

När man planerar ett elsystem är det viktigt att känna till hur grova kablarna måste vara för att de inte värmas upp av strömmen de ska transportera. Det kan också vara bra att kunna kontrollera om ett befintligt elsystem har rätt dimensionerade kablar. Som tur är […]

Elsystem, del 3 – Delsystemen

I den här artikeln går jag igenom huvudkretsarnas konstruktion och funktion i de elektriska delsystemen. Artikeln beskriver också flera av komponenterna och kretsarna i delsystemen i separata bilagor. Det gör den här artikeln till den mest omfattande i serien.

Elsystem, del 3 – Elektrisk krets

Vad är en elektrisk krets? En elektrisk krets består av ett antal elektriska komponenter som är ihopkopplade med elektriska ledare så att de bildar en elektrisk krets. För att det ska hända något i kretsen måste det finnas en elektrisk spänningskälla ansluten i kretsen.

Elsystem, del 3 – Generator och laddning

I den här artikeln beskrivs hur en 12V eller 24V likströmsgenerator fungerar samt hru man gör för att ladda batterier i olika kretsar med samma generator. Du kan också läsa om s.k ”Load dump” och belastningen av generatorn vid laddning av litium-batterier.

Elsystem på en långfärdsbåt

Elsystemet är ett av de viktigaste systemen på en båt och i takt med att vi använder mer och mer elektrisk utrustning ombord ökar behovet av el. I de här artiklarna har jag ambitionen att skriva om elsystem, så att de flesta som är intresserade, kan […]

%d bloggare gillar detta: