Crew

jonascarina-400x400

Carina

Jag är uppväxt i Västerås, inte vid havet men väl vid en av Sveriges största sjöar, Mälaren. Varje sommar tillbringades i ”stugan” på Östra Holmen, dit vi åkte i morfars lilla motorbåt. Oavsett väder var det alltid bad, och fisketurerna var många. Att vara i, på eller nära vatten var självklart. Som vuxen blev det mycket windsurfing, som för många andra under 70 – 80-talet. Ni kommer säkert ihåg, om ni är 50+ 😊 Efter att ha varit med på vänners segelbåtar vid några tillfällen tyckte jag att även segling verkade kul, och ville lära mig det från grunden. Så en jollekurs för vuxna fick det bli en sommar. Jag fastnade direkt, och planerade att köpa åtminstone en Stortriss sommaren därpå. Men då hade jag träffat Jonas och livet tog en ny vändning.”
”Det blev flytt till Stockholm, barn nr 1 kom ganska snart, och vi köpte vår första båt, en Maxi 77:a. Vilken perfekt första familjebåt det var. Under 10 härliga somrar upptäckte vi allt som gick mellan Stockholm och Västervik, innan den blev för liten, barnaskaran hade då växt till tre.
Däremot hade drömmen om längre seglingar kommit, och det började planeras. När kan vi ev komma iväg, vilken båt vill vi ha, har vi råd med osv. Fler kurser att gå. Kommer jag någonsin att använda sextant och navigera efter stjärnorna? Ja, i teorin kan jag det i alla fall 😊”
Mitt yrkesliv består av två delar. Jag har trivts bra med båda, även om de varit väldigt olika. Först 20 år som förskollärare, och därefter 17 år inom samma företag som Jonas, med HR och miljö som arbetsuppgifter.
Och nu är jag här, förhoppningsvis snart på väg, och med många nya frågor i huvudet!

I grew up in Västerås, not by the sea but well at one of the largest lakes in Sweden, Mälaren. Every summer was spent in the ”cottage” on Östra Holmen, where we went in the grandpa’s small motor boat. Regardless of the weather there was always a lot of swimming and fishing trips. Being in, on or near water was of course. As an adult, there was a lot of windsurfing, like many others in the 70s and 80s. You will probably remember if you are 50+ 😊 After joining friends sailboats on some occasions, I thought that sailing seemed to be fun, and wanted to learn it from scratch, so one summer I attended a dinghy sailing course for adults and got stuck and planned to buy at least a ”Stortriss” (a small sailing boat) the next summer. But before then I had met Jonas and life took a new turn.
I moved to Stockholm, Child No. 1 arrived quite soon, and we bought our first sailing boat, a Maxi 77. What a perfect first family boat it was. During 10 beautiful summers we discovered every place in the archipelago between Stockholm and Västervik. By then we have 3 kids and the boat became too small.
By contrast, the dream of longer sailing had come, and it began to be planned. When can we get away, what boat do we want, can we afford etc. More courses to go. Will I ever use sextant and navigate by the stars? Yes, in theory, I can do it 😊 ”
My professional life consists of two parts. I have had a good time with both, though they have been very different. First 20 years as preschool teacher, and then 17 years in the same company as Jonas, with HR and environmental policy as duties.
And now I’m here, hopefully soon on my way, and with many new questions in my head!

Jonas

”Jag är uppväxt i Västervik (Ostkustens pärla) och hade förmånen att bo med utsikt över vattnet. Jag insåg tidigt hur skiftande vattnet kan vara beroende på väder och årstid; glittrigt blått och inbjudande soliga sommardagar, gråsvart ogästvänlighet en blåsig novemberdag eller som en stor vit slätt en solig dag i februari. Under min uppväxt lärde jag mig segla och navigera i skärgården kring Västervik. Som 15-åring köpte jag en Mirror-jolle i byggsats för pengarna jag tjänade på sommar jobbet. Jollen byggdes under vinern och sommaren därpå seglad jag i min första egna båt.  Jag har seglat nästan varje sommar sen dess. Under åren har det blivit många kurser med nautisk anknytning och den senaste är Skeppare VIII för något år sen. Som 20-åring flyttade jag till Stockholm för att utbilda mig till elektroingenjör vid KTH och efter drygt 4 år var jag klar och började jobba som programmerare. Det var vid den här tiden Carina kom in i mitt liv och vi har fortsatt leva ihop sen dess och med tiden har vi börjat drömma om att segla jorden runt tillsammans, och nu är det snart dags!”

”I grew up in Västervik (Ostkustens Pärla) and had the privilege to live with a view over the sea. Early in my life, I realized that the sea can look very different depending on the weather and time of the year; glittery blue and inviting a sunny summer day, dark and unwelcoming a windy November day or like a big white plain a sunny day In February. During my youth, I learned to sail and navigate in the archipelago around Västervik (a small town at the Baltic Sea). 15 year old, I bought a Mirror-dinghy for the money I earned during the summer and built it during the winter. The next summer I sailed in my first own boat, think I have sailed every summer since then. During the years, there have been several courses on various nautical topics and the last one was the Skeppare VIII, I think it can be compared to a Yacht master Coastal. Aged 20, I moved to Stockholm to study Electrical Engineering at KTH and after 4 years of studies  started to work as a software developer. It was at this time Carina came into my life and we have lived together since then. Over time, we began to dream about sailing around the world together, and now it’s about to be a reality!