Martinique

Det börjar bli dags att lämna Grenadinerna och segla upp till Martinique. Om två veckor är det dags för vår dotter med familj att mönstra på och Johan ska flyga tillbaka till Sverige. Det har börjat komma rapporter om corona-fall utanför Kina och frågan är vilka länder som kommer att drabbas. Än så länge verkar det inte vara någon större oro för en pandemi, även om vi pratar om kryssningsfartygen här i Karibien. På varje ö ligger det hela tiden ett eller flera stora kryssningsfartyg med passagerare från hela världen. Vi undrar hur länge till de kommer att få besöka öarna här i Karibien.

Om några veckor kommer första fallet med corona-sjuka ombord på ett kryssningsfartyg att rapporteras. Efter det dröjer det bara någon vecka till, sen är alla kryssningsfartyg förbjudna att angöra de Karibiska öarna. I mitten av mars börjar gränserna stängas och utegångsförbud införas. Men om detta är vi lyckligt ovetande än så länge.

It is time to leave the Grenadines and sail up to Martinique. In two weeks it’s time for our daughter with family to come onboard and Johan will fly back to Sweden. There are some reports of corona cases outside China and the question is which countries that will be affected. So far there seems to be no major concern about a pandemic, even though we talk about the cruise ships here in the Caribbean. On each island there is always one or more large cruise ships with passengers from all over the world. We wonder how long until they will be allowed to visit the islands here in the Caribbean.

In a few weeks, the first case of corona sick on board a cruise ship will be reported. After that it only takes another week, then all cruise ships are forbidden to touch the Caribbean islands. In mid-March, the borders will be closed and curfews will be introduced. But we are happily unaware of this so far.

Towards Saint Lucia

Vi vill avvakta att segla norrut tills vinden vrider mot sydost igen för att få vinden från sidan eller lite akterifrån för att kunna segla med hela storseglet utrullat. Där vi är i Karibien, blåser det oftast 20-30 knop och det är i mesta laget för att kunna ha hela storseglet hissat när det blåser emot.
Vi har ett storsegel som rullas in i masten av en elektrisk motor. Motorn har en inbyggd broms som ska hindra att seglet rullas ut när det är revat. Den bromsen fungerar inte och seglet rullas ut ur masten vilket gör att vi bara kan ha hela seglet hissat.

Vi väntade några dagar på en bra väderprognos innan vi lämnade Bequia. Prognosen stämde inte helt, det blåste fortfarande från öster och vi fick en tuff segling med mycket vind och vågor emot oss.

We want to wait to sail north until the wind turns to the southeast again to get the wind from the side or a little aft to be able to sail with the whole main sail rolled out. Where we are in the Caribbean, it usually blows 20-30 knots and it is too much to have the whole mainsail out when the wind is up.
We have a main sail that is furled into the mast by an electric motor. The motor has a built-in brake that will prevent the sail from rolling out when reefed. That brake does not work and the sail rolls out of the mast which means we can only have the whole sail out.

We waited a few days for a good weather forecast before leaving Bequia. The forecast did not match completely, it was still blowing from the east and we got a tough sailing with lots of wind and waves against us.

Rodney Bay

Ankrar i Rodney Bay efter en lång dags segling från Bequia, då smakar det faktiskt bra med en Irish Coffe som sundowner. Nästa dag tar vi jollen in till marinan för att checka in, därefter fortsätter vi in till köpcentret och handlar. Killen vid jollebryggan blir superglad eftersom Johan av misstag ger honom 20 EUR istället för 20 EC-dollar som betalning för att han vaktat vår jolle när vi handlade. vi passade även på att äta pizza och handla glass på cafèet vid marinan, tanka diesel och ta ut lite EC-dollar.

Anchors in Rodney Bay after a long day sailing from Bequia, then it actually tastes good with an Irish Coffe as a sundowner. The next day we take the dinghy to the marina to do the check in and after that we continue to the mall to buy food. The guy at the dinghy dock gets super happy because Johan accidentally gives him 20 EUR instead of 20 EC as payment for watching our dinghy when we were shopping. We also took the opportunity to have a pizza and shop ice cream at the cafe by the marina, refuel diesel and get some EC dollars from the ATM.

To Sainte Anne

Vi får en segling med mycket vind när vi ska upp till Martinique och viken vid Le Marin. Återigen borde vi ha seglat med revat storsegel men det går inte med en trasig Furlex-broms. Efter 4 timmars segling, ankrar ute vid SainteAnne eftersom det längre in i viken är väldigt mycket båtar och svårt att hitta plats att ankra på.

We get windy sailing up to Martinique and the bay at Le Marine. Again, we should have sailed with a reefed mainsail but it’s not possible whith a malfunctioning Furlex brake. After 4 hours of sailing, we anchors out at Sainte-Anne because further into the bay there are a lot of boats and hard to find a place to anchor on.

Jag tar jollen in till bryggan vid Sainte-Anne där det finns en tulldator för incheckning. Nästa dag tar jag en tur in till Le Marin för att köpa lite grejjer till båten och nästa dag är det dags att fylla på matförrådet med sånt som inte fanns i Rodney Bay.

I take the dinghy to the jetty at Sainte-Anne where there is a customs computer for check-in. The next day I take a trip to Le Marin to buy some stuff for the boat and the next day it’s time to fill the food supply with stuff we didn’t found in Rodney Bay.

Anse a LAne

Eftersom ankringen vid Sainte-Anne var lite tråkig med långt till stranden och ointressant snorkling, så seglade vi västerut längs sydkusten på Martinique och gick till Anse a l’Ane, dels för att få lite bättre snorkling, dels för komma närmare Z’Abricot Marina där vi skulle möta Sofia med familj om några dagar. Vi får en fin segling längs kusten och seglar förbi Diamant-klippan som är en 180 m hög klippa. Vi tyckte den liknade Darth Vaders hjälm.

Since the anchorage at Sainte-Anne was a bit boring far from to the beach and uninteresting snorkeling, we sailed west along the south coast of Martinique and went to Anse a l’Ane, partly to get a little better snorkeling and partly to get closer to Z’Abricot Marina where we would meet Sofia with family in a few days. We get a nice sailing along the coast and sail past the Diamond Cliff which is a 180 m high cliff. We thought it resembled Darth Vader’s helmet.

Snorkeling at Ilet a Ramiers

Vid den här ön finns ett fint rev dit vi åkte med jollen och snorklade. När vi var där var det lugnt väder vilket är en förutsättning för att vattnet ska vara klart. Det är ett av de mer färgrika rev vi dykt på än så länge.

At this island there is a nice reef where we went with the dinghy and snorkeled. When we were there it was calm weather which is a prerequisite for the water to be clear. It is one of the more colorful reefs we have ever encountered so far.

Bat cave south of Ilet a Ramieres

En bit längre söderut längs kusten finns en grotta där det bor stora brun-gula fladdermös. När dyningen går in i grottan uppstår ett dovt dån från en grottkammare längre in. Första gången det hände när vi var inne i grottan hoppade vi högt i jollen. Vi var helt oförberedda på det och trodde att hela grottan höll på att rasa.

A little further south along the coast there is a cave where large brown-yellow bats live. As the swell enters the cave, a hazy roar from a cave chamber arises further in. The first time it happened when we were inside the cave we jumped high in the dinghy. We were completely unprepared for it and thought the whole cave was about to collapse.

Nästa blog kommer att handla om när Sofia med familj kommer till båten och vår vistelse fram till att Johan flyger hem precis när vi läst om att det varit ett corona-utbrott i Frankrike.

The next blog will be about when Sofia with family come to the boat and our stay until Johan travels home just when we read that there has been a corona outbreak in France.