Crew change on Martinique

Dagen innan Sofia, Johan, Sixten och Klara ska komma, flyttar vi in båten till Z’Abricot Marina som är en privat båthamn 10 min med taxi från flygplatsen. Första natten ligger vi på boj och nästa dag när de ska komma har vi bokat plats vid brygga för att det ska bli enklare att få ombord alla och all packning. Hamnen ser välskött ut men har kanske inte så många besökare att det räcker till för restaurangerna vid hamnen. När vi är där är bara ena restaurangen öppen och livsmedelsaffären som ligger i bostadsområdet intill marinan var stängd på söndag.
Vi träffar PO och Annika på Sine Cura II som ska lämna båten här en månad medan de reser hem till Sverige.

The day before Sofia, Johan, Sixten and Klara arrive, we move the boat into Z’Abricot Marina, which is a private marina 10 minutes by taxi from the airport. The first night we are on a buoy and the next day when they come we have booked a berth to make it easier to get everyone and all packing on board. The harbor looks well maintained but may not have as many visitors as needed for the restaurants at the harbor. When we are there, only one restaurant is open and the grocery store located in the residential area next to the marina was closed on Sunday.
We meet PO and Annika on Sine Cura II who will leave the boat here for a month while traveling home to Sweden.

Z’Abricot Marina

Först ankrade vi innanför udden öster om marinan, men där får man inte ankra eftersom det är ett naturreservat vilket inte framgår av vårt sjökort (senaste version). Vi blir anvisade en boj utanför marinan och får se solen gå ner mellan containers i hamnen.

At first we anchored inside the headland east of the marina, but there you are not allowed to anchor as it is a nature reserve which is not shown in our chart (latest version). We are assigned a buoy outside the marina and there we can see the sun go down between the containers in the harbor.

New crew arrives

Vi fick en plats längst ut på innersta bryggan. Där fanns en stor bryggstolpe på ena sidan som gjorde det svårtt att komma iland eftersom vi inte kunde komma nära med aktern. Medan vi väntar på att de ska komma, gör vi iordning båten så att de kan bo i hytterna där framme och Johan får flytta in i akterruffen. Hinner även med att äta en sen lunch på restaurangen där en praktfull pelikan har en egen plats på bryggan utanför.

Planet från Paris landar i tid, men taxin dröjer. Till sist ringer de och berättar att den beställda taxin med barnstolar inte har kommit och att de ska försöka hitta en annan taxi. Efter en dryg timme kommer en taxi med fyra trötta resenärer som ska segla med oss i två månader. Jag har gjort en seglingsplanering som innefattar Guadeloupe, Antigua, Barbuda, St Barth, Saint Martin, Anguilla och ner till Sint-Maarten där de ska flyga hem i slutet av April. Så kommer det inte att bli, vi hinner knappt lämna Johan i Fort-de-France den 4 mars förrän corona börjar dyka upp även här.

We got a berth at the far end of the jetty. There was a large bridge post on one side which made it difficult to get ashore because we couldn’t get close with the stern. While we wait for them to arrive, we prepare the boat so that they can stay in the forward cabins where they arrive and Johan moves into the aft cabin. We also got time to eat a late lunch at the restaurant where a magnificent pelican has its own place on the dock outside.

The plane from Paris lands on time, but the taxi is delayed. Finally, they call and say that the taxi with child seats they ordered has not arrived and that they should try to find another taxi. After just over an hour, a taxi comes with four tired travelers who will be sailing with us for two months. I have done a sailing planning that includes Guadeloupe, Antigua, Barbuda, St Barth, Saint Martin, Anguilla and down to Sint-Maarten where they will fly home at the end of April. That will not be the case, we will hardly be able to leave Johan in Fort-de-France on March 4 until the corona starts to emerge here as well.

Anse a l’Ane

Nästa dag gör vi en kort segling till Anse a l’Ane där vi ankrar i viken. Johan tar jollen med den nya besättningen in till land för att de ska kunna njuta av lite glass och bad från sandstranden. Vi hade tänkt ta jollen ner till den fina snorklingen vid Ilet Ramiere och till grottan med fladdermöss. Tyärr blåser det lite för mycket att göra besöket i grottan och då avstår vi även snorklingen.

Next day we make a short sail to Anse a l’Ane where we anchor in the bay. Johan take the dinghy ashore with the new crew members to enjoy ice cream and to bath from a sandy beach. We had thought of taking the dinghy down to the fine snorkeling at Ilet Ramiere and to the cave with bats. Unfortunately, it is a bit too windy to make the visit to the cave and then we also ignore the snorkeling.

Grande Anse d’Arlet

Efter några dagar vid Anse a l’Ane har den nya besättningen vant sig vid livet ombord och vi vågar oss på en kort segling ner till Grand Ansese-d’Arlet där vi ankrar i norra änden av viken. Johan O som gillar att fiska hinner t.o.m att sjösätta våra fiskegrejjer, dock utan napp. Här får vi flera fina dagar med sol, bad, snorkling och några utflykter till stranden. Vi har ännu inte fått några rapporter om corona-fall här på Martinique ,så livet är som vanligt.

After a few days at Anse a l’Ane, the new crew has grown accustomed to life aboard and we venture on a short sailing down to the Grand Ansese-d’Arlet where we anchor at the northern end of the bay. Johan O who likes to fish can even launch our fishing tackle, but without any bite. Here we get several nice days with sun, swimming, snorkeling and some excursions to the beach. We have not yet received any reports of corona cases here at Martinique, so life is as usual.

Vid Grand Anse-d’Arlet är det jättefin snorkling, helst ute vid den södra udden där vattnet är kristallklart med 20 meters sikt den dag jag och Johan E snorklar där. Vi ser många sköldpaddor och vid snorklingen får jag några riktigt bra närbilder av en sköldpadda som helt orädd simmar upp framför kameran.

At Grand Anse-d’Arlet there is great snorkeling, preferably out at the southern headland where the water is crystal clear with 20 meters visibility the day me and Johan E snorkel there. We see a lot of turtles and during the snorkelling I get some really good close-ups of a turtle swimming completely in front of the camera.

Petit Anse d’Arlet

Nu har blivit dags att byta ankringsplats så att Sally får röra på sig och få möjlighet att rensa tankarna. Vi seglar till Petit Anse d’Arlet men tar en lite större sväng ut från kusten för att hinna med lite fiske också. Tyvärr inget napp den här gången heller. Vi ankrar i den södra delen av viken och har några sköna dagar här. Det finns en brödbutik där vi köper färsk baguette varje förmiddag, kommer man för sent är de slut. Det finns en liten marknad där vi köper grönsaker och fiskmarknaden är inte öppen den tid vi är där.

Now it’s time to change anchorage so that Sally can move around and have the opportunity to empty her tanks. We sail to Petit Anse d’Arlet but take a slightly larger turn off the coast to catch some fishing as well. Unfortunately no bite this time either. We drop anchor in the southern part of the bay and have some nice days here. There is a bread shop where we buy fresh baguettes every morning, if you are too late they are sold out. There is a small market where we buy vegetables and the fish market is not open when we are there.

Flying Penguin med Mirja och Håkan ombord har också ankrat här. De ska få besök av sina barn och barnbarn och de är så många att de inte får plats ombord på båten så de har hyrt ett hus här i Petit Anse d’Arlet. Jag och Carina tar en sundowner med dem i huset som ligger en bit upp på sluttningen med härlig utsikt över viken och alla ankrade båtar.

Flying Penguin with Mirja and Håkan aboard have also anchored here. They are to be visited by their children and grandchildren and they are so many that they cannot fit on board the boat so they have rented a house here in Petit Anse d’Arlet. Carina and I take a sundowner with them in the house which is located on the slope with a lovely view over the bay and all the anchored boats.

Johan leaves Sally

Vår son (Johan) har seglat med oss sen vi kom till Las Palmas i början av november och nu är det dags att flyga hem till Sverige via Paris. Nu har Frankrike fått flera corona-fall och vi pratar om vilken risk det finns att smittas när man flyger via Paris där man måste åka buss när man byter flygplats för att flyga vidare till Stockholm. Användning av munskydd och att hålla avstånd till andra människor har inte blivit infört än. Det känns väl inte så bra att flyga nu, men han måste hem och börja jobba igen och vi tror inte att det kommer att bli lättare att flyga hem senare heller.

Our son (Johan) has been sailing with us since we arrived in Las Palmas in early November and now it is time to fly home to Sweden through Paris. Now France has had several corona cases and we are talking about the risk of being infected when flying through Paris where you have to go by bus when changing airport to fly on to Stockholm. The use of mouthguards and keeping away from other people has not been introduced yet. It doesn’t feel good to fly now, but he has to go home and start working again and we don’t think it will be easier to fly home later either.

I nästa blog seglar vi vidare norrut upp till Dominica och mot en tid av förändrade förutsättningar för segling och resor i världen.

In the next blog we continue north up to Dominica and towards a time of changing conditions for sailing and traveling in the world.