Antigua welcomes us to their paradise

What a wonderful feeling it is to come to Antigua. The sun is shining and the water is just as turquoise blue as we imagined it to be here in the Caribbean. Sally is sailing fast in 8 knots in crystal clear water over a light sandy bottom, the sonar shows 10 m, but it looks like it is only a few meters deep. It feels like coming to paradise after the gray and rainy days at Malendure and Deshais. We were very close to getting stuck in Guadeloupe because they closed the places where you could clear out of the country.

Vilken härlig känsla det är att komma till Antigua. Solen skiner och vattnet är precis så turkosblått som vi föreställt oss att det ska vara här i Karibien. Sally forsar fram i 8 knop i kristallklart vatten över ljus sandbotten, ekolodet visar 10 m, men det ser ut som om det bara är några meter djupt. Det känns som att komma till paradiset efter de gråa och regniga dagarna vid Malendure och Deshais. Vi var väldigt nära att fastna på Guadeloupe eftersom de stängt de ställen där man kunde klarera ut ur landet.

Bara några sjömil från Guadeloupe lättade molnen och vi fick en fin segling under blå himmel med bra vind. Eftersom revningen av storseglet är trasig, måste vi alltid segla med hela seglet uppe och när vi seglar mot vinden, kan vi segla i max 15 knops vind. Idag blåste det omkring 20 knop och då släpper vi ut skotet lite och spiller vind. Skulle det inte räcka för att avlasta storseglet, faller vi av också.

Som vanligt blir barnbarnen sjösjuka och idag hann de inte somna innan frukosten kom i retur, sen somnade de båda två och sov lugnt hela vägen. Johan fiskar, men det nappar inte den här gången heller, bara lite sargasso-tång.

Just a few miles from Guadeloupe the clouds eased and we was sailing under a blue sky in fair wind. Since the reefing system of the main sail is broken, we must always sail with the whole sail up and when we sail against the wind, we can sail in a maximum of 15 knots wind. Today it was blowing about 20 knots and then we ease the main sheet a little and spills the wind. If that is not enough to reduce pressure on the sail, we fall off too.

As usual, the grandchildren get sea sick, and today they did not fall asleep before the breakfast was returned. After that they both fell asleep and slept peacefully all the way. Johan is fishing, but no catch this time either, just a little Sargasso seaweed.

För att klarera in till Antigua, måste vi segla upp till St Johns på nordvästra sidan. Där ska vi ankra båten och alla ska komma iland för att bli undersökta av en läkare, fylla i hälsodeklaration och ta tempen. När det är gjort ska kapten göra själva inklareringen. Först besöker jag tullen som kollar att vi har förklarats friska. Efter det går jag till immigrationsavdelningen för att få VISA och stämplar i passen. Sen tillbaka till tullen för att göra en tulldeklaration av båten och dess last. När det är klart ska jag till hamnavdelningen som utfärdar seglingstillstånd och tar betalt för tillstånd, skatter och andra avgifter. Olika länder har lite olika rutiner, men resultatet är alltid detsamma, jag får ett papper att vi har tillåtelse att vistas med båt i landet under en viss tidsperiod och har fått passen stämplade.

To clear into Antigua, we have to sail up to St. John’s on the northwest side. There we will anchor the boat and everyone will go ashore to be examined by a doctor, fill in a health declaration and measure the body temperature. When this is done, the captain shall make the declaration himself. First I visit the customs who check that we have been declared healthy. After that, I go to the immigration department to get a VISA and stamps in the passports. Then back to the customs to make a customs declaration of the boat and its cargo. When it is done, I will go to the port department which issues sailing permits and charges my for permits, taxes and other fees. Different countries have slightly different routines, but the result is always the same, I get a paper that we are allowed to stay by boat in the country for a certain period of time and the passports are stamped.

Deep Bay

Efter inklarering och införskaffande av SIM-kort, lämnar vi St John för att ankra på ett bättre ställe än en industrihamn. Det är en knapp timme till Deep Bay och där ankrar vi utanför en sandstrand med vit sand. Vi får en fantastisk solnedgång där solen går ner mitt i vulkankratern på Nevis. Det ser ut som om vulkanen brinner.

Vi hade tänkt segla ner till Jolly Harbour för att handla redan nästa dag. För att hinna med att snorkla vid vraket mitt i viken, väljer vi att stanna en extra dag. Då hinner Johan också med att få håret klippt medan Klara intresserat tittar på.

After clearing and getting SIM cards, we leave St. John to anchor in a better place than an industrial port. It is an hour to Deep Bay and there we anchor outside a sandy beach with white sand. We get a fantastic sunset where the sun goes down in the middle of the volcano crater on Nevis. It looks like the volcano is on fire.

We had planned to sail down to Jolly Harbor to shop the next day. To avoid snorkeling at the wreck in the middle of the bay, we choose to stay an extra day. Then Johan also has time to get her hair cut while Klara looks interested.

Jolly Harbour

Vi åker hit för att handla mat. Vi har inte handlat sen Riviere Sens på Guadeloupe för ungefär 2 veckor sen och behöver fylla på förråden. Antigua kräver att alla har andningsskydd på sig och vi inte har hunnit köpa några. Vad göra? Som seglare får man ofta improvisera och efter lite brainstorming ombord tillverkar vi andningskydd av mikrofiltrerande dammsugarpåsar, gem och gummiband.

Vi har läst att Antiguas regeringen snart ska stänga Barbuda för besökande båtar. Därför stannar vi bara två nätter i Jolly Harbour där vi kan köpa det mesta av det vi behöver. På vägen in för att handla, besöker Carina och jag Christian på Helga som fått problem med segelbåtsdrevet. Sen några veckor tillbaka väntar han på reservdelar och han berättar att de ska komma nästa vecka. Då ska båten tas upp för lagning på Jolly Harbour båtvarv. När det är klart, ska den transporteras till Europa på lastbåt här från Antigua. Det är flera av våra seglarvänner som valt att göra på samma sätt.

We go here to shop for food. We have not bought since Riviere Sens at Guadeloupe about 2 weeks ago and need to stock up. Antigua requires everyone to have respiratory protection and we have not been able to buy any. What to do? As a sailor you often have to improvise and after a bit of brainstorming on board we make respiratory protections from microfiltrating vacuum cleaner bags, paper clips and rubber bands..

We have read that the Government of Antigua will soon close Barbuda for visiting boats. Because of that, we only stay two nights in Jolly Harbor where we can buy most of what we need. On the way in to the shopping, Carina and I visit Christian on Helga which has had problems with the sail drive. Since a few weeks back he waits for spare parts and he tell us that they should arrive next week. Then the boat will be hauled out for repair at the Jolly Harbour boat yard. When done, it will be transported to Europe by cargo boat here from Antigua. Several of our sailing friends have chosen to do the same.

Nästa gång vi ses, är vi på väg upp till Barbuda, ön som drabbades så hårt av orkanen Irma 2017. Vi har hört att det ska vara vackra stränder där, även om mycket har blivit förstört.

The next time we meet, we are heading up to Barbuda, the island that was hit so hard by Hurricane Irma 2017. We have heard that there will be very beautiful beaches, although much has been destroyed.