Martinique stop over

Trinidad will not open its border in time for us to leave the Caribbean before the hurricane season intensifies in August. As a result, we decided to haul out the boat at Grenada which has just opened its border. We have chosen to split the route from Sint-Maarten down to Grenada and the first stop will be St Anne on Martinique where Mirja and Håkan are with Flying Penguin. The distance is about 250 M against the current and the wind.

Trinidad kommer inte att öppna sin gräns i tid för att vi ska hinna lämna Karibien innan orkansäsongen tar fart på allvar i Augusti. Det har gjort att vi bestämt oss för att ta upp båten på Grenada som just öppnat sin gräns. Vi har valt att dela upp etappen från Sint-Maarten ner till Grenada och första anhalt blir St Anne på Martinique där Mirja och Håkan är med Flying Penguin. Dit är det ungefär 250 M mot ström och vind.

Two days of sailing

Med den väderprognos vi har blir det drygt 2 dygns segling dikt bidevind (man seglar så mycket mot vinden som det går) ner till Diamond Rock som vi ska runda innan vi fortsätter österut till Sainte Anne. Vi planerar att lämna Sint-Maarten så fort prognosen visar på vind från ost eller ännu hellre från nord-ost och i början av Juni ser det lovande ut. Dagen innan vi ska ge oss av handlar vi grönsaker, äpple och glass. Glass är viktigt för att höja moralen under karantänen utanför Grenada.

With the weather forecast we have, it will be just over 2 days of sailing close hauled against the wind(you sail as much against the wind as possible) down to Diamond Rock which we will round before continuing east to Sainte Anne. We plan to leave Sint-Maarten as soon as the forecast shows wind from the east or even better from the north-east and in early June it looks promising. The day before we leave, we buy vegetables, apple and ice cream. Ice cream is important for raising morale during the quarantine outside Grenada.

Just nu går det bara att klarera ut ur Sint-Maarten på vardagar i Philpsburg och vi är ankrade i Simpsons Bay längre norrut på ön. Taxi kör inte och det går inte att hyra bil, buss vill vi inte åka p.g.a smittrisk. Så utan bil eller cykel kan vi inte ta oss till Philipsburg. Vi planerar dessutom att lämna på lördag då vinden ser ut att bli förmånligast. Det betyder att vi behöver klarera ut på fredag. Vi får anlita vår agent igen för att klarera ut oss.

Right now we can only clear out of Sint-Maarten on weekdays in Philpsburg and we are anchored in Simpsons Bay further north on the island. Taxis do not drive and it is not possible to rent a car, we do not want to go by bus because of infection risk. So without a car or a bike, we can’t get to Philipsburg. Since we plan to leave on Saturday when the wind seems to be most favorable. That means we need to clear out on Friday. We have to use our agent again to clear us out.

Resan söderut börjar med förväntad vind och vi får en bra segling ner till St Kitts and Nevis, dock utan någon fisk på kroken. På kvällen seglar vi in väster om St Kitts and Nevis och får en fantastisk solnedgång i aktern. Under kvällen och natten vid seglingen söderut förbi St Kitts, ser vi två stora bränder på ön, men det ser inte ut att komma någon brandbil till någon av dem.

The journey south begins with the expected wind and we get a good sailing down to St Kitts and Nevis, though without any fish on the hook. In the evening we sail west of St Kitts and Nevis and get a fantastic sunset in the stern. During the evening and night when sailing south past St Kitts, we see two large fires on the island, but no fire truck appears to come to either of them.

Som vanligt vrider vinden lite fram och åter, och ibland får vi gå väster om vår rutt, ibland kan vi hålla kursen ner mot Martinique. Under andra kvällen, när vi passerar Guadeloupe avtar vinden och det blir kraftig motström ett tag. Vi vill komma fram till Sainte Anne medan det är ljust, så vi passar på att köra motor några timmar utanför Guadeloupe.

As usual, the wind turns a bit back and forth, and sometimes we have to go west of our route, sometimes we can keep the course down towards Martinique. During the second evening, when we pass Guadeloupe the wind decreases and there will be strong counter current for a while. We want to arrive at Sainte Anne while it is light, so we take the opportunity to drive the engine a few hours outside Guadeloupe.

När vi seglar förbi utanför St Pierre på norra Martinique, har Flying Penguin sett vår AIS och anropar oss på VHF och hälsar oss välkomna till Martinique. Det känns alltid roligt att höra en välbekant röst efter lång tid till sjöss.

As we sail past St Pierre on the northern Martinique, Flying Penguin has seen our AIS and calls us at VHF and welcomes us to Martinique. It always feels good to hear a familiar voice after a long time at sea.

Framme i Sainte Anne, möts vi av Mirja och Håkan i sin jolle och de visar oss till en plats strax bakom Flying Penguin. Här är det betydligt mindre dyning än i Simpsons Bay, skönt, nu behöver vi inte hålla oss i något när vi går omkring på båten.

Arriving in Sainte Anne, Mirja and Håkan meet us in their dinghy and they show us to a place just behind Flying Penguin. Here it is much less swell than in Simpsons Bay, nice, now we do not have to hold on to something when we move around on the boat.

Quarantine

Framme på Martinique måste vi stanna ombord på båten i två veckor, dvs ända till vi ska vidare till Grenada om ungefär 10 dagar. Under tiden i karantän på Martinique måste vi vara ombord på båten eller bada i närheten av båten. Vi börjar bli vana att fördriva tiden i karantän, vi fixar småsaker på båten, kollar Facebook, Twitter, läser, badar och äter gott. Det gör att dagarna går fort och snart har det gått en vecka och det börjar bli dags att tänka på seglingen ner till Grenada. Vi kollar väderprognosen varje dag och prognosen lovar svag vind tisdag-onsdag, så vi väntar till torsdag med att börja seglingen till Grenada som är 165 M. Med den vind som prognosen utlovar, tar det ungefär 24 timmar att segla sträckan.

Arriving at Martinique, we have to stay aboard the boat for two weeks, that is, until we move on to Grenada in about 10 days. During the quarantine at Martinique, we must only be aboard the boat or swim near the boat. We are getting used to do quarantain time, we fix small things on the boat, checking Facebook, Twitter, reading, bathing and eating well. It makes the days go by fast and soon a week has passed and it’s time to think about sailing down to Grenada. We check the weather forecast every day and the forecast promise light breeze Tuesday-Wednesday, so we wait until Thursday to start sailing to Grenada which is 165 M. With the wind in the forecast, w it will take us about 24 hours to sail the route.

Grenada quarantine preparation

Villkoret för att bli insläppt på Grenada, är att vi accepterar en två veckor lång karantän ombord på vår båt (igen) och risken för att vi är smittade av corona moste vara minimal vid det här laget. Sen måste vi göra en avslutande covid-19 test. Myndigheterna har avsatt ett ankringsområde utanför St Geroge vid Ross Pt med ökänt dålig ankarbotten. Man fyller på med 30 båtar onsdag till fredag varje vecka och efter två veckor ska man göra ett covid-19 test och om man är frisk ska man lämna området. De som uppfyller vissa villkor, får köpa en inträdes-biljett till en sån period. För att hinna göra karantän och förbereda båten för upptagning i början av Juli, har vi valt att börja vår karantän under perioden 10-12 Juni. Det gör att vi behöver lämna Martinique kring 10 Juni, beroende på väder.


Next

I nästa avsnitt seglar vi ner till Grenada och tillbringar 2 veckor på en ankarplats med obefintligt ankarfäste och ständig dyning utan att få gå iland annat än för att slänga skräp vid Q-bryggan inne på Port Louis.

In the next section, we sail down to Grenada and spend 2 weeks at an anchorage with non-existent anchorage and constant swell without getting ashore other than to throw garbage at the Q-dock in Port Louis.