Användning av PredictWind

Vi har haft ett standard-abonnemang hos PredictWind sen vi började vår långsegling. Det behövs ett sånt abonnemang för att kunna hämta GRIB-filer via IridiumGo. Man får även en tracking-sida och ges möjlighet hämta ruttförslag. I den här artikeln skriver jag om hur vi använde PredictWind och vad vi lärt oss från det.

Med hjälp av en IPad och IridiumGo, hämtade vi GRIB-filer från PredictWind två gånger varje dag. Jag tycker att det tog onödigt lång tid eftersom att nedladdningen stannade efter 20-40 kB och sen tog det ca 5 min innan den kom igång igen. Detta hände fast IridiumGo rapporterade full signalstyrka hela tiden.

Varje morgon laddade jag ned ett ruttförlsag och en mer detaljerad prognos för ett mindre område kring där vi skulle vara de närmaste 3-4 dagarna. På kvällen hämtade jag en ny detaljerad prognos för närområdet samt en översikt över ett större område för 7 dagar. Det hade varit bra att kunna visa detaljprognosen även sen jag hade hämtat den översiktliga prognosen.

GRIB-filer PredictWind

PredictWind levererar väderprognosen för GRIB-offshore i flera olika GRIB-filer. Det finns en uppsättning filer med 5 km detaljnivå och en annan för 10 km. Det finns även ännu bättre upplösning på GRIB-filer inom vissa områden, men det är inte praktiskt möjligt att hämta dessa med IridiumGo. Inom 5- och 10 km grupperna finns följande filer. Det logiska filnamnet innehåller även uppgift om upplösningen.

 • GFS Global .. km
 • ECMWF Global .. km
 • PWG Global .. km
 • PWE Global .. km
 • ECMWF Global Wave .. km
 • PWG Global Wave .. km
 • PWE Global Wave .. km

Beroende på vilken eller vilka vädermodeller och vilken väderinformation du väljer att ladda ned, så kommer du att ladda ned filer enligt tabellen nedan. Man kan se att GFS-modellen har samma information om vågor som PWG-modellen, medan PWE-modellen har en egen GRIB-fil för vågor.

Data/ModelGFSECMWFPWGPWE
WindGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
RainGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
CloudGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
TempGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
PressGFS Global ECMWF Global PWG Global PWE Global
CAPEGFS Global ECMWF Global GFS Global ECMWF Global
GUSTGFS Global ECMWF Global GFS Global ECMWF Global
WavePWG global Wave ECMWF Global Wave PWG global Wave PWE global Wave
GRIB files from PredictWind

Faktiska filnamn på PC

Om man använder PredictWind Offshore för PC, kan man välja var de hämtade GRIB-filerna ska sparas. Då kan man läsa in dem i en annan GRIB-viewer som har bättre presentation än PredictWind. Om man öppnar den foldern, ser du alla GRIB-filer som du har laddat ned med PredictWind. När vi använde Offshore på IPad fanns inte den här inställningen.

Changing download location

Filnamnet innehåller information om vädermodell, område, väderdata etc. Nedan är 2 exempel på såna filnamn.

GFS_WRCTPaG_100k_10d_12h_61N_6S_16E_-84W_20200529_0115.grb
 • Model: GFS
 • Data: Wind, Rain, CAPE, Temperature, Pressure, Cloud, Gust
 • Resolution: 100 km
 • Length: 10 days
 • Interval: 12 hours
 • Area: 61N to 6S, 16E to 84W
 • Date when the data was calculated: 2020-05-29
 • Time when the data was calculated: 01:15 UTC
PWG_Wave_100k_10d_12h_61N_6S_16E_-84W_20200529_0055.grb
 • Model: PWG
 • Data: Wave
 • Resolution: 100 km
 • Length: 10 days
 • Interval: 12 hours
 • Area: 61N to 6S, 16E to 84W
 • Date when the data was calculated: 2020-05-29
 • Time when the data was calculated: 00:55 UTC

Storlek GRIB-Filer

Hur mycket information blir det av de olika val man gör inför en nedladdning av GRIB-filer med PredictWind?

Hur mycket data det blir i filerna, beror på hur stort område, vilken upplösning, tidsintervall, hur länge och vilka olika väderdata du väljer. Filstorleken beror även av hur mycket väderinformationen varierar från en prognospunkt till en annan. Det innebär att om det inte förväntas någon nederbörd inom det valda området och den valda tiden, så kommer mängden regn-data nästan att vara noll.

I tabellerna nedan kan du se på ett ungefär hur mycket data det blir för de olika val som går att göra om du hämtar ett område som är 5 x 5 grader stort. Ökar du området till 10 x 10 grader, blir det ungefär 4 ggr så mycket data.

Data/Grid, Time5 km, 24 h5 km, 12 h5 km, 6 h5 km, 3 h
Wind0.85 1.9 4.28.7
Rain0.450.9 2.04.2
Cloud0.5 1.02.24.6
Temp0.5 1.0 2.24.6
Press0.8 1.6 3.57.4
CAPE0.8 1.6 3.57.4
Gust0.8 1.6 3.57.4
Wave1.4 2.3 5.110.6
Size of 5 km GRIB-data in kB for 1 day by different intervals
Data/Grid, Time10 km, 24 h10 km, 12 h10 km, 6 h10 km, 3 h
Wind0.35 0.71.42.9
Rain0.150.30.71.4
Cloud0.20.40.81.6
Temp0.2 0.40.81.6
Press0.3 0.61.22.5
CAPE0.43 0.61.22.5
Gust0.3 0.61.22.5
Wave0.4 0.81.73.6
Size of 10 km GRIB-data in kB for 1 day by different intervals

Väderbaserade ruttförslag

PredictWind Standard erbjuder tjänsten att få ett förslag på rutt med hänsyn till vind och vågor.

Innan man kan hämta ruttförslag behöver man lägga in båtens polar-diagram. Det är ett diagram som anger båtens maximala fart i olika vindstyrkor på alla bogar med olika segel. Detta är teoretiskt beräknade uppgifter och PredictWind har diagram för en hel del båtmodeller. Saknas det diagram för din båtmodell, går det att ladda upp ett eget polardiagram.

Under överfarten hämtade jag ett nytt ruttförslag med början i nuvarande position och till en position ungefär 450 M bort, i riktning mot slutmålet. Eftersom man inte gör detta i plottern, krävs lite manuellt arbete att hämta koordinater för slutpunkten samt när man väl har fått en föreslagen rutt, att lägga in den i plottern som en rutt att segla efter.

Innan du kan hämta ruttförslag, ska du ange hur fort båten seglar i förhållande till polardiagrammet. Jag angav att vi seglade 80% av polardiagrammets prestanda och det stämde på ett ungefär så länge vi slörade i lite hårdare vind. Vid lättare vind seglade vi 65% av maximal prestanda eftersom vi inte använde några lättvindssegel. För att att ha någon nytta av ruttförslaget, behöver du lära dig hur din båt seglar i förhållande till polardiagrammet under olika förhållanden.

Man ska även ange hur stora vågor man kan tänka sig att segla i och hur stark vinden får vara. Vår maxgräns är 25 knop och 3 m våghöjd. 25 knop medelvind innebär ofta att det blåser närmare 30 knop stor del av tiden och 3 m våghöjd innebär att vissa vågor kan vara uppåt 6 m.

Detta resulterade i ett ruttförslag för de närmaste 3 dagarna (vi seglar ca 150 M i snitt per dygn i passadvinden) med filstorleken 6 kB.

Vid undanvindssegling under överfarten, fick vi alltid ruttförslag som innebar att vi skulle gippa flera gånger varje dag. Vi provade att följa förslaget några gånger, men med 3 personer i besättningen blir det för mycket jobb att gippa så ofta som förslaget sa. Att byta sida på spirbommen tar tid samt att vi behövde vara minst 2 för att göra det och varje gipp är en risk. Eftersom vi seglade undanvind i stora vågor, hade vi preventer satt på storen och genuan var hårt skotad mot spirbommen. Utan detta arangemang slår det hårt i seglen när båten rullar från sida till sida i vågorna. För vår del var det bättre att segla längre på varje bog än vad ruttförslaget sa och i vissa fall var det bättre att segla med saxade segel rakt mot mål.

Väderöversikt varje morgon

Jag har inte förstått på vilket sätt PredictWinds prognosdata baserat på GFS och ECMWF skulle vara bättre så därför har jag valt att bara använda GFS och ECMWF när jag hämtat väderprognoser. Det går att hämta prognos för 14 dagar framåt, dock är ju osäkerheten väldigt stor. Har man behov av så lång prognos, är det kanske bättre att ha kontakt med en meteorolog som kan hjälpa till att hitta ett bra väderfönster och skicka uppdateringar för en längre överfart. Själv skulle jag vilja ha en sån kontakt om överfarten sker i ett lågtrycksområde och den beräknas ta mer än en vecka.

Vi använde den här prognosen för att ta beslut om och hur mycket vi skulle avvika från den raka vägen mot mål. Genom att jämföra två prognosmodeller, kunde jag få en uppfattning om osäkerheten i väder-utvecklingen på lite längre sikt. Liten skillnad i prognoserna, då räknar jag med att chansen är större att vädret utvecklas så. Stor skillnad, då litar jag mindre på utvecklingen efter några dagar.

 • Vädermodeller: GFS och ECMWF
 • Område: Ungefär 30 grader i nord-sydlig riktning och 50 grader i ost-västlig riktning
 • Upplösning: 10 km
 • Prognoslängd: 7 dagar
 • Tidsupplösning: 24 tim
 • Väderdata: Vind, regn och lufttryck

Detta resulterade i nedladdning av 2 filer, GFS Global 10 km och ECMWF Global 10 km, ca 150 kB vardera.

Detaljerad prognos morgon och kväll

Den här väderprognosen använde jag för att ta beslut om rutt och segelsättning det närmaste dygnet. I princip bestämde det om spirbommen skulle sättas på styrbord eller babords sida eller inte alls.

 • Vädermodeller: GFS och ECMWF
 • Område: Ungefär 7 grader i nord-sydlig riktning och 10 grader i ost-västlig riktning
 • Upplösning: 5 km
 • Prognoslängd: 3 dagar
 • Tidsupplösning: 3 tim
 • Väderdata: Vind, vindbyar, regn, lufttryck och vågor

Detta resulterade i nedladdning av 4 filer.

 • GFS Global 5 km, ECMWF Global 5 km, ca 60 kB vardera.
 • PWG global Wave 5 km och ECMWF Global wave 5 km, ca 25 kB vardera.

Lessons learned

Jag har inte behov av routing-funktion eftersom den blir för detaljerad och passade inte oss på den här typen av segling. Vid längre överfarter kommer jag att ta hjälp av meterolog istället och få en mer strategisk ruttplanering som gör att man positionerar sig rätt i förhållande till större väderförändringar.

När vi fortsätter att segla efter orkansäsongen, har jag som mål att

 • Minska storlek på GRIB-filerna genom att minska området i både översikten och den detaljerade prognosen.
 • Leta upp en GRIB-viewer som kan
  • växla mellan olika prognoser
  • visa isobarer för lufttryck oavsett hur man valt att visa vind
  • visa centrum för lågtryck respektive högtryck med uppgift om lufttryck
  • som kan visa flera uppgifter samtidigt, ex.vis vind och regn för att lättare kunna identifiera fronter eller vågor och ström för att se var de ”krockar”
 • Undersöka om det finns någon annan tjänst än PredictWind som kan leverera GRIB-filer baserade på ECMWF-modellen
 • Undersöka om det finns någon billigare tjänst än PredictWind som kan leverera GRIB-filer med havsströmmar. Det här är oerhört viktig information till havs, eftersom vind mot ström kan ge mycket branta och farliga vågor, eller helt enkelt för att undvika att segla mot strömmen om det går
 • Undersöka om det finns en annan tracking-tjänst som inte beror av att man har ett standard-abonnemang hos PredictWind igång hela tiden. PredictWind tar dessutom bort trackingdata som är äldre än 12 månader och vi skulle vilja ha kvar så länge vi långseglar.

Annons
%d bloggare gillar detta: