Petit Saint Vincent and Mopion

We visit Mopion, a tiny sandy island in the reef north of Petit Saint Vincent. As so often this season, we sail in company with Mirja and Håkan on Flying Penguin from Stockholm. It will be some nice days with lots of sun and snorkeling on the reef.

Vi besöker Mopion, en pytteliten sandö i revet norr om Petit Saint Vincent. Som så ofta den här säsongen seglar vi i sällskap med Mirja och Håkan på Flying Penguin från Stockholm. Det blir några fina dagar med mycket sol och snorkling.

Mopion with the umbrella

The best way to get there is to either anchor inside the reef near Mopion or if you want to stay overnight, near Petit Saint Vincent. We prefer anchoring near Petit Saint Vincent because it is more sheltered there. Out at Mopion, only the larger boats or those who are just going to stay during the day anchor and want to be close to the island. We always make sure to drop the anchor in sand for the best grip and to not damage the coral reef with our anchor and chain.

Bästa sättet att komma dit är att antingen ankra innanför revet i närheten av Mopion eller om du vill stanna över natten, i närheten av Petit Saint Vincent. Vi föredrar ankring i närheten av Petit Saint Vincent eftersom det är mer skyddat där. Ute vid Mopion ankrar bara de större båtarna eller de som bara ska stanna över dagen och vill ha nära till ön. Vi ser alltid till att släppa ankaret i sand för bästa fäste och för att inte skada korallrevet med vårt ankare och kätting.

Petit Saint Vincent is located only 3 nautical miles from Frigate Island, so the journey here takes us less than an hour. We anchor at a depth of 3 meters just outside the resort and had it not been for the pandemic we would have been able to go ashore and visit the restaurant on the beach. We stay two nights and get some nice days out on Mopion where it takes 5-10 minutes to go with the dinghy. While we are here we are accompanied by Athene, a luxury cruiser with 3 masts. Both days they bring chairs, party tents, food and drink. It gets a little crowded on the island. Fortunately, there are no other visitors here and there is room for everyone.

Petit Saint Vincent ligger bara 3 sjömil från Frigate Island, så resan hit tar oss mindre än en timme. Vi ankrar på 3 meters djup precis utanför resorten och hade det inte varit för pandemin hade vi kunna gå iland och besöka restaurangen på stranden. Vi stannar två nätter och får några fina dagar ute på Mopion dit det tar 5-10 min att åka med jollen. Medan vi är här har vi sällskap av Athene, en lyxkryssare med 3 master. Båda dagarna tar de med sig stolar, party-tält, mat och dryck. Det blir lite trångt på ön. Som tur är är det inga andra besökare här och det finns plats till alla.

Up next

The next blog is about a planned New Year’s celebration on the Tobago Cays with grilled lobster at Romeo’s beach BBQ, but the weather did not allow that.

Nästa blog handlar om ett planerat nyårsfirande på Tobago Cays med grillad lobster hos Romeo’s beach BBQ men det ville inte vädret.


Mopion with the umbrella