Tobago Cays one more time

Before leaving the Grenadines we wanted to return to the Tobago Cays and experience the islands, the atmosphere and enjoy a lobster grilled at Romeo’s Beach Restaurant on Petit Rameau, they are so good.

Innan vi lämnar Grenadinerna ville vi återvända till Tobago Cays och uppleva öarna, stämningen och njuta av en lobster grillad på Romeo’s Beach Restaurant på Petit Rameau, de är så goda.

Canouan

South of Mustique is Canouan, which also belongs to the Grenadines. An island we have not visited yet and we will not do so now either. We have sailed past the island several times on the way to and from Union Island and the Tobago Cays. The northern part of Canouan is privately owned and in the south there is a small town, a marina and an airport. From a distance, the area around the marina looks to be fairly developed with several new large houses and broken ground, not at all inviting to visit. It is possible to anchor in the bay on the west side, but there is no good dinghy pier to go ashore at, so there are usually never so many sailboats for anchor there and then it remains to go into the marina.

Söder om Mustique ligger Canouan som också hör till Grenadinerna. En ö vi inte har besökt än och vi kommer inte att göra det nu heller. Vi har seglat förbi ön flera gånger på vägen till och från Union Island och Tobago Cays. Den norra delen av Canouan är privatägd på den södra finns en liten stad, en marina och en flygplats. På håll ser området kring marinan ut att vara rätt exploaterat med flera nya stora hus och trasig mark, inte alls inbjudande att besöka. Det går att ankra i bukten på västra sidan, men det finns ingen bra jollebrygga att gå iland vid, så det brukar aldrig ligga så mycket segelbåtar för ankare där och då återstår att gå in i marinan.

Tobago Cays

Wonderful, we can anchor in turquoise waters west of the strait between Petit Bateau and Petit Rameau. Here it is much more protected than at the anchorage out at Baradal and it is close to Romeos’s Beach BBQ which is located on Petit Rameau. Here is a turtle that systematically grazes grass on the bottom of the strait. It swims back and forth and at regular intervals it comes up to the surface and breathes. Romeo’s Beach BBQ is open so we put the dinghy into the water and go ashore to book the lobster BBQ until tomorrow. On the way to the other beach on Petit Rameau, an Aloe Vera grows that has become the subject of people’s need to mark that they have been to a place. It is full of inscriptions on the leaves.

Underbart, vi kan ankra i turkos vatten väst om sundet mellan Petit Bateau och Petit Rameau. Här är det mycket mer skyddat än vid ankringen ute vid Baradal och det är nära till Romeos’s Beach BBQ som håller till på Petit Rameau. Det är en sköldpadda som systematiskt betar gräs på bottnen i sundet. Fram och tillbaka simmar den och med jämna mellanrum kommer den upp till ytan och andas. Romeo’s Beach BBQ är öppet så sätter i jollen och åker iland och bokar lobster BBQ till imorgon. På vägen till andra stranden växer en Aloe Vera som blivit föremål för människors behov av att markera att de varit på en plats. Den är full av inskriptioner på bladen.

Baradal

It is still quite windy when we are here, which means that the water out on the reef is still cloudy and we choose to refrain from snorkeling there. Instead, we enjoy being alone on the small sandy headland at Baradal where we just enjoy sitting in the warm water or snorkeling among the turtles grazing off the beach.

Det är fortfarande rätt blåsigt när vi är här vilket gör att vattnet ute på revet fortfarande är grumligt och vi väljer att avstå snorkling där. Istället njuter vi av att vara ensamma på den lilla sandudden på Baradal där vi bara njuter av att sitta i det ljumma vattnet eller snorkla bland sköldpaddorna som betar utanför stranden.

One last lobster BBQ at Romeo’s

After a few hours of relaxation and snorkeling at Baradal, it’s time for lobster BBQ! There are more people who are planning a party here today and someone have hired a local steel band to create a more Caribbean atmosphere, which is not so easy in a pandemic with demands for social distancing.

Efter några timmars avkoppling och snorkling vid Baradal är det dags för lobster BBQ! Det är fler som planerat fest här idag och någon har anlitat ett lokalt steelband för att skapa mer Karibisk stämning vilket inte är så enkelt i en pandemi med krav på social distansering.

Up next

The time when we need to leave the Grenadines is relentlessly approaching and it is beginning to be time to think about changing countries, which requires some planning and preparation in these times.

Tidpunkten när vi behöver lämna Grenadinerna kommer obevekligt närmare och det börjar bli dags att tänka på att byta land vilket kräver en del planering och förberedelse i dessa tider.