Elsystem på en långfärdsbåt

Elsystemet är ett av de viktigaste systemen på en båt och i takt med att vi använder mer och mer elektrisk utrustning ombord ökar behovet av el. I de här artiklarna har jag ambitionen att skriva om elsystem, så att de flesta som är intresserade, kan förstå hur systemet fungerar och ha nytta av det ombord på sin båt.

Bakgrund

Även om jag själv tycker att jag har god kunskap om el och elsystem från min utbildning till elektroingenjör, så saknade jag en hel del praktiskt kunskap om hur elsystemet på en båt fungerar. Det blev uppenbart för mig när vi skaffade vår första långfärdsbåt för över 20 år sen. Då bytte vi upp oss från en Maxi 77 med utombordare till en 40-fots långfärdsrustad Långedrag 401 byggd i stål med ett mycket mera komplext elsystem.

Sen dess har jag lärt mig mycket om elsystem ombord, dels för att jag har velat kompletterat systemen, ex.vis med isolationstransformator och batteriövervakning, dels för att delar har slutat fungera och jag blivit tvingad att felsöka och åtgärda felen själv.

Som vanligt finns det mycket information om det här ämnet på internet, men oftast bara om ett delområde eller så har någon beskrivt hur de ändrat sitt elsystem. För mig har det inneburit att jag behövt lägga ihop information från flera olika källor för att komma fram till hur något fungerar eller borde fungera, jag har även köpt böcker i ämnet för att lära mig mer.

I de här artiklarna hoppas jag kunna ge en samlad bild på ett ställe.

En modern långfärdsbåt har ett mycket mera komplext elsystemet än ett hus. Båtens system innehåller ju även generering och lagring av elektricitet och har både likspänning och växelspänning att hantera. Man vill även att systemet ska vara feltåligt eftersom man ibland är långt från någon som kan hjälpa till att laga det när något slutar fungera och då vill åtminstone jag förstå vad som behöver lagas och helst också varför det hände.

En sak jag lärt mig under alla år med segelbåt, och det är att det förr eller senare kommer att bli problem med elsystemet, även om båten är ny.

Vad jag planerar att skriva om

Eftersom det är ett rätt omfattande ämnesområde har jag delat upp artikelserien i de här områdena.

 • Del 1, Elsystmets grunder
  I den här artikeln kan du läsa om grunderna för elektricitet. Likspänning, växelspänning, 1-fas, 3-fas, strömstyrka och elektriskt motstånd. Inom elläran finns en central formel, Ohms-lag, som jag redogör för hur den fungerar. Med dess hjälp kan du räkna ut elektrisk ström, spänning, och motstånd. Jag går även igenom begreppen effekt och energi.
  Det finns även en praktisk del som handlar om hur man använder en s.k multimeter (mätinstrument) för att mäta spänning, motstånd och ström.
 • Del 2, Översikt elsystem ombord
  Här tänkte jag gör en översiktlig beskrivning av ett elsystem avsett för en långfärdsutrustad nyare båt kring 40-60 fot med landströmsanlslutning, elverk, solpaneler, vindkraft, flera batteribankar och möjlighet att ansluta utrustning som använder 12V, 24V eller 230V. Jag skriver också en del om feltålighet och reservdelar.
 • Del 3, Elritning och verkligheten
  I den här artikeln går jag igenom hur en elritning är uppbyggd och vilken information som finns i den. Vad betyder symbolerna på elritningen och hur ser motsvarande utrustning ut i verkligheten?
 • Del 4, Kablar och säkringar
  Den här artikeln är en fortsättning på artikeln om elritningen, men den innehåller mer praktisk information om dimensionsering, märkning och användning av färger på kablar. Du kan också läsa om olika typer av säkringar och var man placerar dessa och varför.
 • Del 5, Batterier och laddning
  För och nackdelar med en eller flera batteribankar? Hur ska de laddas? Vilka egenskaper har olika batterityper och var passar de att använda. Hur kopplar man in en eller flera batteribankar i elsystemet så att de hålls laddade på ett bra sätt utan att laddningen förkortar livslängden på batterierna i onödan.
 • Del 6, Landströmsanslutning
  Vad ska jag tänka på när båten ansluts till landström i en marina eller när den ligger på land? Vilka komponenter behövs och hur kopplas de ihop med resten av elsystemet ombord?
 • Del 7, Elverk ombord
  För och nackdelar med ett elverk? Vad ska man tänka på om man ska skaffa ett elverk eller byta det gamla? Hur kopplas det ihop med resten av elsystemet ombord?
 • Del 8, Sol, vind och vatten
  Hur mycket effekt och energi får man egentligen ur de naturliga energikällorna man har tillgång till? Hur ansluter man solpaneler, vindsnurra eller släpgenerator för att att ladda båtens batterier på ett bra sätt?
 • Del 9, Inverter ombord
  Vilka för och nackdelar har en inverter? Vad ska man tänka på om man ska installera en inverter och hur kopplas den ihop med resten av elsystemet.
 • Del 10, Korrosionsproblem med el ombord
  Felaktigt utförd installation av elsystemet kan orsaka korrosion på motor, propeller, genomföringar och annan metallisk utrustning i kontakt med vatten eller elsystem. I det här avsnittet skriver jag om varför korrosion uppstår, och vad man kan göra för att motverka det.
 • Del 11, Skydd mot blixtnedslag
  Kan man göra något för att skydda sig mot effekterna av ett blixtnedslag i närheten av båten eller ännu värre, om man får en direktträff i båten? Jag ska försöka sammanställa de råd och tekniker som finns till hands för att minska effekterna av blixtnedslag och hur de påverkar elsystemet ombord.

Vad kommer artiklarna inte att innehålla

Artikelserien kommer inte att beskriva hur olika komponenter ska kopplas in i detalj eller utvärdera komponenter av olika fabrikat mot varandra. Istället hoppas jag att den kunskap du får via de här artiklarna gör att du själv kan avgöra vilket fabrikat eller komponent du ska välja.

Ombord på en båt finns det även andra system som använder elektricitet. Ex.vis belysningssystem, navigationssystem, autopilot, kyl och frys, datanätverk, system för kommunikation med omvärlden, system för att generera och distribuera färskvatten ombord, bränslesystem till motor och elverk. Kanske det även finns mediasystem för att spela musik och film.

Även om alla dessa system använder elektricitet och är anslutna till elsystemet, så har jag inte planerat att skriva om dem i den här artikelserien. Ur elsystemets perspektiv är de alla förbrukare av något slag.

Den här artikelserien börjar där man ansluter landström, producerar el, lagrar el och slutar vid båtens el-central dit förbrukarnas kablar sen ansluts. Kanske något att skriva om i framtiden.

Slutord

Med den här artikeln hoppas jag du blivit mer nyfiken att få lära dig mer om elsystem. Jag hoppas även få din feedback kring det här ämnet så att jag kan forma innehållet efter vilket behov som verkligen finns.

 • Vill du läsa mer om ämnet?
 • Vad vill du läsa mer om?
 • Fungerar det här formatet (blog) eller vill du kunna skriva ut på papper?
 • Annat…

Vad tycker du, kan det här vara något att skriva om?

Du kan lämna din feedback som meddelande direkt på bloggen eller som kommentar till artikeln på bloggen (kräver konto på WordPress) eller på Facebook där jag informerar om artikeln.

Annons
%d bloggare gillar detta: